Zo zápisníka mestskej polície – 47. týždeň

25. 11. 2019

Mestská polícia Trenčín riešila v minulom týždni 360 udalostí. Vyberáme niekoľko z nich:

Na bezplatnú linku 159 zatelefonoval občan zo Sihote, že ulica Martina Rázusa, v úseku od Obchodnej akadémie smerom k zimnému štadiónu, je znečistená blatom. Vyslaná hliadka mestskej polície zistila, že znečistenie spôsobilo nákladné vozidlo, ktoré vychádzalo zo staveniska protihlukovej steny v priestore železničnej stanice. Vodič auta na pokyn mestských policajtov zabezpečil vyčistenie vozovky. Následne upozornili zodpovedného pracovníka na stavenisku, aby dohliadol na čistotu vozidiel pred výjazdom na cestu.

Obyvateľ sídliska Pod Sokolice nahlásil na linku 159, že pred Piano klubom je zaparkované vozidlo, ktoré má pootvárané všetky dvere, šíri sa z neho hlasná hudba a okolo tancuje skupina mládeže, čím dochádza k rušeniu nočného kľudu. Po príchode mestskej polície sa vodič auta ku skutku priznal a za rušenie nočného kľudu zaplatil pokutu.

Personál pivárne na Mládežníckej ulici v Trenčíne požiadal o vyslanie hliadky mestskej polície, pretože majú v prevádzke zákazníka, ktorý verbálne útočí na ostatných hostí. Mestská polícia na mieste zistila, že v pivárni došlo ku sporu medzi dvoma mužmi. Jeden z nich, ešte pred príchodom hliadky,  utiekol smerom na Ostrov. Druhý muž zotrval na mieste, no odmietol podať oznámenie s tým, že ide o jeho brata, s ktorým mal len osobnú nezhodu. Následne z pivárne dobrovoľne odišiel.

Cez bezplatnú linku 159 požiadal pracovník Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne o pomoc. Neznáma pani opakovane vchádzala do budovy gymnázia a pokúšala sa hrať na klavíry. Uviedol, že on odchádza domov a nechce nechať v tejto situácii vrátničku samú. Neznáma žena sa mala v tom čase nachádzať na parkovisku na ulici M. Nešporu za gymnáziom, kam ju oznamovateľ vyviedol. Mestskí policajti zistili, že ide o bezdomovkyňu, ktorú napomenuli a nasmerovali do blízkej nocľahárne pre osoby bez domova.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!