Zo zápisníka mestskej polície – 46. týždeň

21. 11. 2022

V minulom týždni preverovala a riešila Mestská polícia Trenčín 427 udalostí. Vyberáme niektoré z nich.

V utorok 15. novembra 2022 o 16:57 h prijala stála služba mestskej polície oznámenie od občana, že na Veľkomoravskej ulici pred strednou zdravotníckou školou je na chodníku otvorený kanalizačný vpust. Vyslaná hliadka zistila, že ide o zlomený kanalizačný poklop. Hliadka miesto zabezpečila proti prípadnému úrazu, resp. poškodeniu prechádzajúcich vozidiel. Mestská polícia vec nahlásila vlastníkovi pozemku, ktorý nasledujúci deň zabezpečil bezodkladnú opravu.

V stredu 16. novembra 2022 o 22:00 h požiadal operátor Obvodného oddelenia Policajného zboru SR v Trenčíne o vyslanie hliadky mestskej polície na Ulicu M. Bela k zdokumentovaniu škodovej udalosti – poškodenia zvodidiel v majetku mesta. Ku škode došlo, keď neznámy vodič opúšťal autom parkovacie miesto. Hliadka po stotožnení vodiča a následnom zdokumentovaní vec oznámila správcovi miestnych komunikácií.

V piatok 18. novembra 2022 o 07:00 h našli mestskí policajti pri krytej plavárni muža sediaceho na chodníku. Muž pri chôdzi spadol a udrel si hlavu. Sťažoval sa na bolesti, mestská polícia privolala rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá muža neodkladne previezla na ďalšie ošetrenie do nemocnice.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!