Zo zápisníka mestskej polície – 45. týždeň

11. 11. 2019

Mestská polícia Trenčín riešila v uplynulom týždni 351 udalostí. Okrem iného odťah dvoch vrakov autobusov, zraneného cyklistu, podozrenie na spaľovanie odpadu i ohrozovanie detí pri porušení zákazu vjazdu do školských areálov.

Takmer po roku sa podarilo v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, Mestského úradu Trenčín a Mestskej polície Trenčín odstrániť z odstavnej plochy na Električnej ulici dva „vraky“ autobusov. Napriek viacerým upozorneniam a výzvam to ich majiteľ nedokázal zabezpečiť. Vo štvrtok 7. novembra odviezla obe vozidlá odťahová služba na určené parkovisko, kde ich v zmysle Zákona o odpadoch ekologicky zlikvidujú.

Obyvateľ Trenčína zatelefonoval na bezplatnú linku 159, že na kruhovom objazde na ulíc Karpatská – Biskupická je na ceste spadnutý cyklista. Na miesto bola okamžite vyslaná hliadka mestskej polície. Zranený muž bol pri vedomí, s hliadkou komunikoval a uviedol, že spadol z bicykla po tom ako vypil alkohol. Mal tržnú ranu na hlave. Mestskí policajti ho uložili do stabilizovanej polohy a ihneď privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Počas čakania na sanitku udržiavali zraneného muža pri vedomí komunikáciou s ním. Zdravotníci ho odviezli na ošetrenie do nemocnice. Mestskí policajti bicykel zraneného muža previezli na miesto jeho trvalého pobytu.

Iný obyvateľ mesta cez bezplatnú linku 159 oznámil, že niekto v rodinnom dome pravdepodobne spaľuje komunálny odpad, resp. plastové fľaše. Uviedol, že dym a zápach sa šíri po okolí. Na miesto bola vyslaná hliadka, ktorá po príchode na miesto kontaktovala oznamovateľa a následným šetrením zistila, že nejde o spaľovanie komunálneho odpadu, ale o legálne kúrenie v krbe drevom. Oznamovateľa mestskí policajti poučili, že v takýchto prípadoch sa môže obrátiť aj na príslušný úrad životného prostredia.

Na základe viacerých podnetov rodičov prikročila Mestská polícia Trenčín ku zvýšenej kontrole dodržiavania zákazových značiek pri vjazdoch do areálov základných škôl. Mestská polícia aj touto cestou upozorňuje rodičov a návštevníkov areálov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín, aby dodržiavali spomínané zákazové dopravné značky, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k ohrozeniu detí. V prípade opakovaných porušení zákazu vjazdu do areálov škôl sa vodiči nevyhnú pokute.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!