Zo zápisníka mestskej polície – 44. týždeň

5. 11. 2019

V minulom týždni riešila Mestská polícia v Trenčíne 438 udalostí. Vyberáme situácie, s ktorými sa mestskí policajti čoraz častejšie stretávajú.

V poslednom období riešili viacero prípadov nerešpektovania VZN mesta Trenčín č. 7/2006 o odpadoch. Konkrétne ide o spaľovanie biologicky rozložiteľného záhradného odpadu, konárov a lístia. Priestupky, ktorých sa ľudia dopustili, riešila mestská polícia v prevažnej miere napomenutím. Upozorňujeme obyvateľov Trenčína na zákaz spaľovania biologicky rozložiteľného odpadu na území mesta. Takýto odpad bolo možné v rámci jesenného upratovania vyniesť do pripravených veľkokapacitných kontajnerov a stále je tu možnosť takýto odpad bezplatne odovzdať, počas celého roka, v zberných dvoroch alebo využiť vlastné kompostéry.     

Ďalšie upozornenie je adresované majiteľom psov. Tí mali povinnosť začipovať svojich štvornohých „miláčikov“ do konca októbra. Mestská polícia sa ale opakovane pri odchyte psov, ktorí sa voľne pohybujú na území mesta bez dozoru, stretáva s tým, že odchytené psy nie sú začipované. A potom zbytočne končia v karanténnej stanici, ktorá je v súčasnej dobe aj preto preplnená. Opätovne dávame do pozornosti novelu č. zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. Tá hovorí o tom, že ak vlastník nezabezpečil na vlastné náklady označenie psa transpondérom – čipom, regionálna veterinárna a potravinová správa je mu oprávnená uložiť pokutu vo výške až 50 eur. Pokuta je príjmom obce, kde má vlastník psa trvalý pobyt. Po zaplatení pokuty, preberá obec zodpovednosť za trvalé označenie psa.

Obyvateľka sídliska Juh nahlásila na bezplatnú linku 159, že pred panelákom – oproti cintorínu na Saratovskej ulici leží na trávniku muž, ktorý nereaguje na vonkajšie podnety. Na miesto udalosti bola okamžite vyslaná hliadka Mestskej polície, ktorá zistila, že ide o mladého muža, ktorý tu zaspal po požití alkoholu. Zranený nebol, lekárske vyšetrenie odmietol. Mestskí policajti priestupok doriešili napomenutím.

Pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov požiadali Mestskú políciu o vyrozumenie vodiča auta, aby preparkoval, pretože nemôžu orezať strom na Inoveckej ulici. Mohlo by totiž dôjsť k poškodeniu auta. Stála služba Mestskej polície zistila držiteľa vozidla, ktorého telefonicky požiadala o preparkovanie. Mestská polícia aj touto cestou opakovane žiada vodičov, aby rešpektovali prenosné dopravné značenia a umožnili plánované práce, napríklad spomínaný orez stromov.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!