Zo zápisníka mestskej polície – 37. až 38. týždeň

26. 9. 2023

Počas uplynulých dvoch týždňov preverovala a riešila Mestská polícia Trenčín 874 udalostí. Vyberáme niektoré z nich.

Opitý mal pri sebe malú dcéru

V utorok 12. septembra 2023 o 14:20 h prijala stála služba mestskej polície hlásenie o osobe požívajúcej alkoholický nápoj v prítomnosti maloletého dievčatka v Átriu pod Mestskou vežou. Vyslaná hliadka našla na mieste troch mužov a maloleté dievčatko. Jeden z mužov uviedol, že dcéru svojej exmanželky má vo svojej výhradnej starostlivosti. Nakoľko javil známky požitia alkoholu, privolali mestskí policajti kolegov zo štátnej polície. Tí podrobili muža dychovej skúške s výsledkom 1,43 mg/L. Preto sa na miesto o 15:28 h dostavila aj privolaná sociálna kuratela. V tom čase tam prišla aj matka maloletej, ktorú kontaktovala stála služba mestskej polície. Žena sa s pracovníčkami sociálnej kurately dohodla na stretnutí nasledujúci deň a odišla spolu so svojou maloletou dcérou.

Napadol viacerých ľudí

V nedeľu 17. septembra 2023 spozorovali o 3:54 h počas hliadkovej služby mestskí i štátni policajti vzájomné napádanie ľudí na Palackého ulici. Podozrivá osoba fyzicky napadla návštevníkov tamojšieho baru a cestou v smere od inkriminovaného baru po Galériu M. A. Bazovského napádal ďalších ľudí. Na mieste bolo päť poškodených, ktorých ošetrila posádka rýchlej zdravotnej pomoci. Vec si v plnom rozsahu prevzal Policajný zbor SR ako podozrenie zo spáchania prečinu výtržníctva.

Pálili odpad a opekali si jedlo

V ten istý deň o 13:52 h oznámil na bezplatnú linku 159 obyvateľ sídliska Juh zakladanie ohňa neznámymi ľuďmi na Západnej ulici, v parčíku medzi potravinami a bytovkou. Vyslaná hliadka zistila, že dve osoby tam pália drobný odpad, nad ktorým si tepelne upravujú rôzne druhy jedál.

Šlo o ľudí bez prístrešia. Hliadka oheň okamžite uhasila a oboch mužov poučila. Tí následne miesto upratali a odišli.

Uhynuté morky popri ceste

V pondelok 18. septembra 2023 o 10:48 h nahlásil na linku 159 obyvateľ Kubrice, že popri poľnej ceste smerom na bývalú chatu OSP niekto vyhodil dvanásť uhynutých dospelých moriek, ktoré začínajú zapáchať. Vyslaná hliadka sa po príchode na miesto skontaktovala s oznamovateľom, ktorý jej ukázal dve miesta, kde sa mŕtve morky nachádzali.

Mestskí policajti vyhotovili fotodokumentáciu a vec nahlásili Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Trenčín a Policajnému zboru SR vo veci objasňovania priestupku na úseku životného prostredia.

Nechal psov bez dozoru

V sobotu 23. septembra 2023 o 7:30 h prijala stála služba mestskej polície hlásenie, že pri penzióne na letisku sa v tom čase pohybujú bez dozoru dva psy rasy rotvajler. Mestskí policajti psov odchytili a po zistení čipu kontaktovali vlastníka psov, ktorý si prišiel psov prevziať. Musel však zaplatiť pokutu.

Ustlali si v bytovke

Na bezplatnú telefónnu linku 159 oznámil v sobotu 23. septembra 2023 o 14:14 h obyvateľ bytového domu na Západnej ulici, že im v priestore schodiska na jedenástom poschodí spia dve osoby „bez domova“. Oznamovateľ vpustil vyslanú hliadku do vchodu a tá našla na medziposchodí ležať muža a ženu. Nakoľko šlo o osoby trvalo bez domova boli doriešení napomenutím. Potom si po sebe upratali a dobrovoľne opustili bytový dom.

Od 1. októbra neparkujeme na chodníku

Mestská polícia Trenčín upozorňuje vodičov, že od 1. októbra 2023 končí platnosť dočasnej zmeny zákona o cestnej premávke, ktorá umožňovala vodičom mimo zóny zákazu státia alebo parkovacej zóny zastaviť alebo stáť s vozidlom s najväčšou prípustnou hmotnosťou neprevyšujúcou 2 800 kg na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m aj vtedy, ak to nie je určené dopravnou značkou alebo dopravným zariadením. Pri zastavení alebo státí bude možné vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia auta a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel. Od 1. októbra 2023 bude zakázané osobným vozidlám parkovať na chodníku, ak to nebude dopravným značením povolené.

Tento zákaz sa však netýka motoriek, bicyklov, elektrických kolobežiek a podobne, tie v minulosti mohli a aj naďalej budú môcť parkovať na chodníkoch.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!