Zo zápisníka mestskej polície – 33. a 34. týždeň

28. 8. 2023

Počas uplynulých dvoch týždňov preverovala a riešila  Mestská polícia Trenčín 832 udalostí. Vyberáme niektoré z nich.

Pobili sa na zastávke

V sobotu 19. augusta 2023 o 19:21 h bola vyslala stála služba mestskej polície hliadku na Zlatovskú ulicu, kde mal na autobusovej zastávke neznámy muž napadnúť iného muža. Mal ho biť päsťami a kopať. Po príchode hliadky ležal v priestoroch autobusovej zastávky napadnutý muž na zemi a krvácal z hlavy. Útočník mal poranenú ruku. Napriek tomu, začal klásť aktívny odpor a sotil mestského policajta. Keďže v tom pokračoval aj po opakovanej výzve, mestskí policajti použili donucovacie prostriedky – hmaty a chvaty. Celú udalosť si v plnom rozsahu na ďalšie šetrenie napokon prevzala hliadka štátnej polície. Mestská polícia zabezpečila asistenciu pri prevoze zraneného muža na ošetrenie a následne pri prevoze na Obvodné oddelenie PZ SR Trenčín.

V byte začala horieť kolobežka

V pondelok 21. augusta 2023 o 18:14 h požiadal operátor Obvodného oddelenie PZ SR Trenčín o asistenciu v mestských nájomných bytoch na Veľkomoravskej ulici, kde v jednom z bytov  začala horieť kolobežka s pomocným motorčekom.

Kolobežku nájomca bytu ešte pred príchodom hasičov vyniesol von na ulicu, kde ju uhasili hasiči a zabezpečili jej ponorenie do vody, aby zabránili opakovanému požiaru. K zraneniu osôb ani k poškodeniu majetku mesta nedošlo.

Postarali sa o bicykel zraneného muža

V sobotu 26.8.2023 o 16:05 h požiadala operátorka rýchle zdravotnej pomoci (RZP) stálu službu mestskej polície o asistenciu pri výjazde na Ul. Gen. Svobodu – pri Kebabizni, kde má byť zranený 75-ročný muž po páde z bicykla. Výjazd RZP zabezpečil jeho prvotné ošetrenie a následne muža previezli do nemocnice. Mestskí policajti umiestnili jeho bicykel na svojej základni, až kým muža neprepustia z fakultnej nemocnice.

Ležal na zemi so stiahnutými nohavicami

V ten istý deň o 23.33 h vyslala stála služba mestskej polície hliadku na Palackého ulicu, kde mal ležať neznámy muž so stiahnutými nohavicami. Hliadka muža našla ležať pri budove galérie. Po jeho prebudení mestskí policajti zistili, že zranený nie je. Svojim správaním sa však dopúšťal priestupku proti verejnému poriadku. Muž s hliadkou komunikoval veľmi slabo a ani po viacnásobných výzvach, aby preukázal svoju totožnosť, neurobil to. Preto ho o 23:45 h predviedli na oddelenie Mestskej polície na Hviezdovej ulici za účelom zistenia jeho totožnosti. Vzhľadom k tomu, že muž kládol pasívny odpor boli voči použité donucovacie prostriedky – hmaty a chvaty. Na oddelení mestskej polície bola aj za  asistencie hliadky PZ SR, zistená jeho totožnosť. Následne bol doriešený v zmysle zákona.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!