Zo zápisníka mestskej polície – 29. a 30. týždeň

1. 8. 2023

Počas ostatných dvoch týždňov preverovala a riešila  Mestská polícia Trenčín 816 udalostí. Vyberáme niektoré z nich.

Susedská roztržka

V utorok 18. júla 2023 zavolal na bezplatnú tel. linku 159 obyvateľ mesta a nahlásil verbálne aj fyzické napadnutie susedom, ktorý ho naďalej obťažoval vykrikovaním, vyzváňaním a podobne. Po príchode na miesto hliadka zistila, že nešlo o fyzické napadnutie susedom, ale o verbálne osočovanie, ktoré pokračovalo z oboch strán aj počas prítomnosti mestských policajtov. Obidve zúčastnené osoby si priznali z časti svoju vinu a obaja boli doriešení v blokovom konaní.

Robili to v parku

V pondelok 24. júla 2023 o 12:37 h počas hliadkovej služby v Parku gen. M. R. Štefánika spozorovali mestskí policajti dve osoby bez domova, ktoré tam, na verejne prístupnom mieste, mali pohlavný styk. Dopustili sa tým výtržnosti. Hliadka vec nahlásila Policajnému zboru SR, ktorý si vec prevzal k ďalšej realizácii.   

Kradli v potravinách

V utorok 25. júla 2023 o 14:00 h oznámila prostredníctvom bezplatnej linky 159 vedúca predajne potravín na Palackého ulici, že tam došlo k drobnej krádeži. Páchateľmi boli dvaja neznámi mladíci, ktorých zaznamenali kamerovým systémom priamo v predajni. Na základe popisu mestská polícia preverila záznam svojho svoj kamerového systému a mladých mužov našla v priestoroch lodenice. Obaja sa ku krádeži priznali, nahradili spôsobenú škodu a za priestupok proti majetku zaplatili pokutu.

Nábytok vyhodil na ulicu

Vo štvrtok 27. júla 2023 o 11:00 h prijala stála služba mestskej polície oznámenie, že pri bytovom dome na Žilinskej ulici niekto vytvoril nepovolenú skládku odpadu zo starého nábytku a zariadenia bytu. Vyslaná hliadka šetrením zistila osobu, ktorá skládku vytvorila. Za porušenie VZN mesta Trenčín č. 7/2016 o odpadoch túto osobu doriešili blokovou pokutou, pričom musela skládku odstrániť.

Cudzinci mali povolenie

V sobotu 29. júla 2023 o 19:29 h prijala stála služba oznámenie, že pri obchodnom centre na Bratislavskej ulici sa nachádza skupinka cudzincov, ktorí sedia popri ceste. Vyslaná hliadka tieto osoby, pre podozrenie z nelegálnej migrácie, stotožnila. Pochádzali zo Sýrie, predložili platné povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky.

Upozorňujeme na dodržiavanie prevádzkovej doby terás

V uplynulom období riešili hliadky mestskej polície opakované porušenia VZN č. 6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín, najmä čo sa týka porušenie prevádzkovej doby letných terás. Týmto chceme opätovne upozorniť prevádzkovateľov, že letné terasy mimo centrálnej mestskej zóny sú v zmysle platného VZN povolené maximálne do 22.00 hod.   

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!