Zo zápisníka mestskej polície – 28. týždeň

15. 7. 2019

Počas uplynulého týždňa riešila Mestská polícia Trenčín 328 udalostí. Vyberáme niektoré z nich.

Cez linku 159 požiadali hasiči o asistenciu pri ich výjazde na uhasenie požiaru na ul. Ľ. Stárka. Niekto v lokalite pri motokrosovej dráhe, medzi Váhom a derivačným kanálom, mal vypaľovať trávu, no popritom sa ale ozývali nejaké „výbuchy“. Hliadky mestskej polície zistili, že na mieste horí osobné vozidlo Fiat Brava a zvuk výbuchov zrejme spôsobili horiace pneumatiky. Hasiči vozidlo uhasili a stála služba mestskej polície vec nahlásila Policajnému zboru SR.

Na bezplatnú telefónnu linku 159 zavolala obyvateľka mestskej časti Sihoť, že na detskom ihrisku na Žilinskej ulici sa pravidelne zdržiava nejaká partia. Požívajú tam alkohol a močením znečisťujú okolie, vrátane detských hojdačiek. Vyslaná hliadka MsP prichytila na detskom ihrisku partiu mladých ľudí, ktorí konzumovali alkoholické nápoje na verejnosti. Za porušenie VZN mesta Trenčín č. 11/2018 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov riešila na mieste až šesť mladých osôb.

Obsluha čerpacej stanice OMV na Električnej ulici kontaktovala mestskú políciu s tým, že pri budove umývacej linky leží nejaká osoba. Hliadka MsP zistila, že šlo o muža, ktorý mal v oblasti rúk a v okolí ľavého ucha jemné odreniny. Po prebudení sa muž správal zmätene a zjavne bol pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. Nedokázal sa sám postaviť a ani udržať na nohách. Mestskí policajti ho posadili na blízky múrik v tieni. Pokúšali sa s ním komunikovať, no jeho artikulácia bola veľmi slabá, nezrozumiteľná. Navyše, muž v krátkej chvíli menil nálady z agresie na náladu šťastia a opačne. Nevedel povedať, ako sa dostal na Električnú ulicu pri čerpaciu stanicu, len uviedol, že sa má nachádzať v Dubnici nad Váhom na čerpacej stanici Slovnaft. Po vyhodnotení celej situácie a najmä stavu, v akom sa muž nachádzal, privolala hliadka mestskej polície záchranárov, ktorí ho prevzali do svojej starostlivosti.

Na linku 159 telefonoval občan, že na Mierovom námestí na schodoch pred budovou bývalej Slovenskej sporiteľne sedí neznámy podnapitý muž v čiernom tričku a vykrikuje po ľuďoch. Mal sa na adresu okoloidúcich hrubo vyjadrovať a pľuvať po nich. Kamerový systém odhalil, že muž sa medzitým presunul do prevádzky Steps, kde svojím správaním vzbudzoval verejné pohoršenie. Hliadka mestskej polície zistila, že ide o osobu bez domova, vyzvala ho, aby prestal s protiprávnym konaním. Ten sa ohradil, že nič neporušuje a naďalej vulgárne po ľuďoch pokrikoval. Keď neprestal ani po opätovnom upozornení mestských policajtov a pri ich snahe riešiť vec ako priestupok, začal klásť pasívny odpor, použili donucovacie prostriedky – hmaty. Muž bol doriešený v zmysle zákona napomenutím a bez zranení sa pobral smerom na železničnú stanicu.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!