Zo zápisníka mestskej polície – 27. týždeň

9. 7. 2019

Zranený muž, nelegálne skládky odpadu, kačky v ohrození – aj tým sa zaoberali trenčianski mestskí policajti v uplynulých dňoch.

Na bezplatnú linku 159 nahlásil obyvateľ Zámostia, že pri základni Mestskej polície Trenčín na Istebníckej ulici behá po ceste kačka s káčatami. Oznamovateľ sa obával, že ich zrazí nejaké vozidlo. Po príchode vyslanej hliadky sa kačky presunuli na Ružovú ulicu, kde padli do kanála. Mestským policajtom sa s pomocou oznamovateľa podarilo všetky kačky z kanála vytiahnuť, oznamovateľ ich naložil do krabice a odviezol za asistencie hliadky MsP k Váhu. Kačky sa tak bezpečne vrátili do voľnej prírody.

Obyvateľka zo Šoltésovej ulice nahlásila, že v ich dome na siedmom poschodí spí neznámy muž. Vyslaná hliadka na mieste zistila, že okolie výťahu je silne znečistené od krvi. Z priľahlého bytu na 7. poschodí vyšiel v tej chvíli muž, ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu a silne zakrvácaný. Okrem iného mal očividné zranenie hlavy. Šlo o muža, ktorého nahlásila oznamovateľka. Mestskí policajti privolali záchranárov, ktorí ho odviezli na ošetrenie do nemocnice.

Len počas minulého týždňa riešila mestská polícia 4 prípady porušenia VZN Mesta Trenčín č. 7/2016 o odpadoch. Šlo o založenie nepovolenej skládky odpadu – stavebný odpad, neoznačené vrecia a kartóny vyložené mimo smetných nádob. Vo všetkých prípadoch mestskí policajti identifikovali zodpovedné osoby a doriešili ich v zmysle zákona.

Prvý prázdninový týždeň bol aj v znamení zvýšeného počtu priestupkov týkajúcich sa nedodržiavania prevádzkového času prevádzok a letných terás. Mestská polícia upozorňuje prevádzkovateľov, aby striktne dodržiavali VZN č. 6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín a VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín.

Od 1.7.2019 je opätovne zakázaný prejazd Braneckého ulicou v smere von z mesta – v úseku od evanjelického kostola po križovatku pri Slovenskej sporiteľni. Napriek umiestneniu trvalého a prenosného, zvislého a vodorovného dopravného značenia, pomerne veľa vodičov zákaz nerešpektuje a jazdí „po pamäti“. Mestská polícia len za prvé štyri dni riešila 88 vodičov, ktorí nerešpektovali Zákaz vjazdu. Väčšinu priestupkov riešili napomenutím a upozornením vodičov.

V minulom týždni riešili hliadky MsP spolu 550 udalostí, z čoho takmer polovicu tvorili dopravné priestupky.  

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!