Zo zápisníka mestskej polície – 20. týždeň

24. 5. 2022

V minulom týždni riešila a preverovala Mestská polícia Trenčín 540 udalostí. Vyberáme niektoré z nich.

Spal v cudzom dome

V utorok 17. mája 2022 o 15:57 h oznámila obyvateľka z Ulice M. Turkovej, že vo vestibule bytového domu niekto leží a preto sa nedajú otvoriť ani vchodové dvere. Vyslaná hliadka zobudila muža, ktorý tam spal, po stotožnení ho poučila a doriešila v zmysle zákona. Muž následne odišiel preč.

Chcel sa zbaviť viny

Mestskí policajti spozorovali počas hliadkovej činnosti v stredu 18. mája 2022 o 15:10 h poškodenie zaparkovaného auta na Inoveckej ulici iným vozidlom, ktoré sa vodič snažil zaparkovať do parkovacieho boxu. Pritom však na zaparkovanom aute poškodil jeho pravú zadnú časť. Vodič, ktorý poškodenie spôsobil, urýchlene opustil miesto nehody. Mestskí policajti ho na služobnom vozidle dostihli na Beckovskej ulici vo chvíli, keď sa snažil zaparkovať do parkovacieho boxu. Vodiča upozornili, že spôsobil dopravnú nehodu a vyzvali ho, aby ich nasledoval na miesto nehody. Medzitým vyrozumeli majiteľa poškodeného auta, ktorý prostredníctvom linky 158 privolal štátnych policajtov z oddelenia dopravných nehôd a udalosť riešil už ďalej s nimi.

„Uľavil si“ v átriu

V sobotu 21. mája 2022 o 21:05 h spozorovala stála služba mestskej polície prostredníctvom kamerového systému v átriu na Sládkovičovej ulici muža, ktorý opakovane znečistil verejné priestranstvo. Vyslaná hliadka ho priamo na mieste pokutovala za priestupok proti verejnému poriadku a on potom dobrovoľne opustil priestor átria.

Konflikt medzi bývalými partnermi

Stála služba mestskej polície prijala v nedeľu 22. mája 2022 o 10:42 h oznámenie, že na Ul. L. Novomeského dochádza k narúšaniu občianskeho spolunažívania medzi bývalými partnermi, pričom malo dôjsť aj k fyzickému ataku. Vyslanú hliadku čakala oznamovateľka a zároveň účastníčka partnerskej roztržky pred bytovým domom, kde podrobne popísala priebeh udalosti. Nebola zranená a lekárske ošetrenie odmietla. Mestskí policajti sa skontaktovali s jej bývalým partnerom, ktorý sa ku skutku priznal. Celá vec bola uzavretá blokovou pokutou, ktorú muž musel zaplatiť.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!