Zmeny v parkovaní od 23. septembra 2020

14. 9. 2020

Popri rozšírení regulovaného parkovania na sídlisko Juh a Sihoť 3, 4 zavádza mesto Trenčín aj úpravy v doposiaľ regulovaných pásmach. Sú v nich zohľadnené podnety občanov ako aj návrhy, vyplývajúce z priebežného sledovania a vyhodnocovania doterajšej regulácie.

  • Mení sa čas spoplatnenia vo všetkých pásmach, okrem centra:

V pásmach B, C, D, G, H, J  bude jednotná prevádzková doba:

  • V pracovných dňoch: od 0.00 h do 24.00 h
  • Počas víkendov a sviatkov: od 0.00 h do 8.00 h a od 19.00 h do 24.00 h
  • Na parkoviskách označených ako dlhodobé v pracovných dňoch: od 8.00 h do 16.00 h
  • Na parkoviskách označených ako dlhodobé – nočné v pracovných dňoch: od 0.00 h do 8.00 h a od 19.00 do 24.00 h

Počas víkendov a sviatkov budú spoplatnené len skoré ranné a neskoré večerné hodiny. Od 8.00 do 19.00 h bude parkovanie cez víkendy a sviatky bezplatné, najmä kvôli návštevám. Spoplatnenie v nočných hodinách zavádzame po skúsenostiach z doteraz regulovaných lokalít, kde si ho vyžiadali občania. Tým, že sa za miesta v noci bude platiť, nebudú na nich parkovať vozidlá, ktoré nemajú parkovaciu kartu a miesta tak budú k dispozícii „domácim“ s parkovacou kartou.

NOVÝ TYP PARKOVISKA:

Dlhodobé nočné parkovisko (TNJ3) bude vyznačené na Saratovskej ulici pri cintoríne na Juhu. Bude bezplatné počas víkendov nonstop a počas pracovných dní od 8.00 do 19.00 h najmä kvôli konaniu pohrebov. Vo večerných hodinách bude v režime Pásma J a budú na ňom platiť parkovacie karty vydané pre Pásmo J.

 

  • Karta pre návštevy

Vzhľadom na zmenu doby spoplatnenia aj počas rána a noci víkendov, môžete pre návštevu, ktorá sa zdrží aj cez noc, vybaviť parkovaciu kartu platnú na 2 po sebe nasledujúce dni za 3 €. Karta platí pre pracovné dni, víkendy aj sviatky.

  • Zmeny na Súdnej ulici

Nevyužívané miesta pásma B na Súdnej ulici pri Nemocnici pre obvinených budú nahradené dlhodobým parkoviskom pásma C. Miesta pri bytových domoch zostávajú v pásme B, pre rezidentov.

  • Preparkovanie do lacnejšieho pásma s jedným lístkom

Dnes platí parkovací lístok zakúpený v drahšom pásme aj v lacnejšom, až dokedy nevyprší jeho platnosť. Napríklad môžete preparkovať z pásma B (1 €/h) do pásma C (0,60 €/h) ešte v rámci platného parkovacieho lístka z Pásma B. Od stredy 23. septembra toto nebude platiť pre lístky zakúpené na dlhodobých parkoviskách.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!