Zmena v zbere odpadu z centrálnej mestskej zóny

3. 1. 2020

Od 1. januára 2020 sa vrecia s odpadom z centrálnej mestskej zóny vyvážajú opäť len raz denne. Vyložiť ich treba od 8.00 do 9.00 hodiny. Zmena potrvá do 31. marca 2020.

Frekvenciu vývozu vriec z centrálnej mestskej zóny upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 7/2016. V zimnom období od 1. 1. do 31. 3. kalendárneho roka sa zber v centrálnej mestskej zóne vykonáva len raz denne.

V tomto období je možné vrecia vykladať v čase od 8.00 do 9.00 hodiny. Zberová spoločnosť zabezpečí ich odvoz od 9.00 do 10.00 hodiny.

Od 1. 4. do 31. 12. kalendárneho roka sa budú môcť označené vrecia opäť vykladať na verejné priestranstvo dva razy denne, a to od 6.00 do 7.00 hodiny a od 13.00 do 14.00 hodiny.

Do centrálnej mestskej zóny patria:

Mierové námestie, Štúrovo námestie, ulice Farská, Matúšova, Marca Aurélia, Sládkovičova, Vajanského, časť Hviezdoslavovej ulice, Palackého, Hasičská, Hviezdová ul., Vojtecha Zamarovského, Jaselská, Rozmarínova a Mariánske námestie.

Ide o miesta, kde nie je možné prideliť nádobu na zber zmesového komunálneho odpadu.

Preto je zber zabezpečovaný vrecovým systémom. Ide o čierne 100-litrové vrecia označené logom „MARIUS PEDERSEN“.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!