Zmena pracovného času

17. 7. 2007

          Vzhľadom na extrémne tropické horúčavy a na základe Nariadenia Vlády SR o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom rozhodol primátor Mesta Trenčín Branislav CELLER o zmene pracovného času zamestnancov Mesta Trenčín.


          Od 17. 7. 2007 na pracoviskách útvarov architektúry a stratégie, marketingu, kultúry, majetku mesta, ekonomickom, školstva a sociálnych vecí, životného prostredia a dopravy, interných služieb a na útvare právnom a matriky začína pracovný čas o 6.00 h a končí o 14.00 h.


          V klientskom centre, na podateľni mestského úradu a na pracovisku matriky začína pracovný čas o 8.00 h a končí o 16.30 h s výnimkou piatka, kedy sa úradné hodiny pre verejnosť končia o 14.00 h. Pracovný čas sa nemení ani pre pracovníkov kultúrno-informačného centra a aj mestskí policajti budú zabezpečovať svoje úlohy v súlade s platným rozpisom služieb,“ vyratúva nevyhnutné výnimky prednosta mestského úradu František Sádecký.


          Nariadenie platí do 20. 7. 2007. Mesto Trenčín aj touto cestou prosí občanov, aby svoje úradné záležitosti vybavovali len v tomto čase! 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!