Zmena cestovného poriadku MHD Trenčín

14. 8. 2006

          Od 19. 08. 2006 dochádza k zmene cestovného poriadku MHD Trenčín. Dôvodom zmeny je zefektívnenie cestovania na území mesta Trenčín. Preto SAD Trenčín, a.s. v spolupráci s Mestom Trenčín dala vypracovať štúdiu MHD Trenčín, ktorá vychádza z prieskumu,  vypracovaného Výskumným ústavom dopravným v Žiline.


          Nový cestovný poriadok obsahuje okrem nových časov aj nasledujúce zmeny:


– najmä z dôvodu preťaženia Inoveckej ul. autobusmi MHD dochádza k pretrasovaniu niektorých liniek MHD. Jedná sa o nasledujúce linky, ktoré budú mať v danej oblasti zastávky:


– linka č. 11: Legionárska ul., reštaurácia, Legionárska ul., nemocnica


– linka č. 17: Soblahovská ul., cintorín, Soblahovská ul.. 49 a Soblahovská ul., 25


– linka č. 18 je pretrasovaná zo Soblahovskej ulice na zastávky Legionárska ul., reštaurácia a Legionárska ul., nemocnica.


           Ďalej dochádza k zrušeniu liniek č. 9, 12, 16, 20 a 22. Linka č. 9 je zrušená z dôvodu zavedenia a posilnenia linky č. 3 a spoje linky č. 22 prechádzajú do linky č. 1, ktorá bude končiť na autobusovej stanici a v približne polhodinovom intervale na Námestie Dr. prof. Hlaváča v Kubre. Linky č. 12, 16 a 20 boli zrušené z dôvodu malého využívania cestujúcimi.


          Upozorňujeme cestujúcich, že v prvých mesiacoch nového cestovného poriadku môže dochádzať posunom niektorých časov, prípadne posilňovaniu preťažených spojov a rušeniu nevyužitých spojov.


          Nový kompletný cestovný poriadok MHD bude tvoriť prílohu dvojtýždenníka INFO, ktoré vyjde 31. augusta t.r.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!