Zisťujú využívanie informačných a komunikačných technológií

7. 5. 2024

Zamestnanci Štatistického úrad SR začali 2. mája 2024 zisťovať, ako na Slovensku využívame informačné a komunikačné technológie. Zisťujú v domácnostiach i u jednotlivcov. Zisťovanie potrvá do 28. júna 2024.

Prebieha v dvoch fázach – v prvej fáze elektronicky cez web formulár a neskôr vo vybraných domácnostiach, ktoré sa do elektronického zisťovania nezapojili. Zamestnanec Štatistického úradu poverený funkciou opytovateľa je povinný preukázať sa v domácnosti osobitným poverením.

„Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky,“ uvádza generálna riaditeľka sekcie zberu a spracovania dát ŠÚ SR Zlata Jakubovie.

Za ochranu dôverných aj osobných údajov sú zodpovedá Štatistický úrad SR. Jeho zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

staršia žena s počítačom

Zisťovanie úrovne vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami, zisťovanie znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosti využitia týchto technológií v roku 2024 je v súlade s projektom Európskej únie.

Na Slovensku bolo do zisťovania vybraných viac ako 180 miest a obcí, medzi nimi aj Trenčín. Celkovo je do zisťovania zaradených 5060 domácností.

Podrobné informácie môžete nájsť na stránke Štatistického úradu SR.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!