Zimná údržba ciest a chodníkov sa riadi operačným plánom

14. 1. 2021

Zimný operačný plán upravuje riadenie a výkon zimnej údržby miestnych komunikácií vo vlastníctve a správe mesta Trenčín.

Výkon zimnej údržby spočíva v prehŕňaní, posype a odvoze snehu z ciest a chodníkov. Údržba postupuje podľa poradia dôležitosti.

Cesty a ich poradie

Územný rozsah a rozdelenie miestnych komunikácií pre motorovú dopravu vrátane pruhov pre cyklistov podľa poradia dôležitosti si môžete pozrieť v online mape.

Ako prvé sú na rade zberné a prepojovacie komunikácie, po ktorých vedú autobusové linky, zásobovacie trasy obchodnej siete, ulice spájajúce sídliská, cesty vo svahoch a pod. Vyznačené sú v mape červenou farbou.

Druhé poradie dôležitosti patrí prepojovacím a obslužným komunikáciám v rámci sídlisk, sprístupňujúcim najmä budovy s hromadným bývaním. Na mape ich nájdete žltou farbou.

Ako tretie prichádzajú na rad ostatné miestne komunikácie, v mape vyznačené ako zelené.

Chodníky a samostatné cestičky pre cyklistov

Rovnako sú rozdelené podľa dôležitosti – nájdete to v mape.

Údržba sa začína chodníkmi, ktoré sú v mape vyznačené ako červené –  chodníky v centrálnej mestskej zóne, pri zberných komunikáciách, zabezpečujúce prepojenie jednotlivých mestských častí, chodníky do škôl, k zdravotným a sociálnym službám, dôležité chodníky vo svahoch a pod. Do prvého poradia dôležitosti sú zaradené tiež všetky nástupné hrany autobusových zastávok.

V druhom poradí sú žltou farbou vyznačené prepojovacie a obslužné chodníky v rámci sídlisk, sprístupňujúce najmä budovy s hromadným bývaním a priemyselné zóny.

Tretie poradie dôležitosti majú ostatné chodníky, na ktorých sa vykonáva zimná údržba – najmä chodníky v zástavbe rodinných domov. Na mape sú zelené.

Zimnú údržbu zabezpečuje správca miestnych komunikácií v spolupráci so zmluvným partnerom Marius Pedersen a.s. a Mestským hospodárstvom a správou lesov m.r.o. Pri výkone údržby sa riadia pravidlami, ktoré tiež stanovuje Zimný operačný plán

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!