Žijúci si nemôžu prenajať hrobové miesta

16. 7. 2007

          Mesto Trenčín začína mať nedostatok voľných miest na pochovávanie. Rozhodlo sa preto, že na najväčšom trenčianskom cintoríne pod sídliskom Juh si ešte žijúci ľudia nebudú môcť prenajímať hrobové miesta. Aj vďaka tomuto kroku by tu mali byť  miesta na pochovávanie ešte na tri až štyri roky. Do tohto času sa však musí vybudovať nový cintorín.


          Mesto Trenčín ešte v roku 2002 vypísalo architektonicko – urbanistickú súťaž na centrálny cintorín s krematóriom v lokalite pri diaľnici, ktorá je definovaná v platnom územnom pláne ako územie na nový cintorín. Súťaž sa vtedy skončila úspešne, víťaz prišiel so zaujímavým ekologickým riešením. Jeho súčasťou bol aj objekt krematória. Poslanci mestského zastupiteľstva však začali pochybovať o vhodnosti lokality, čoho dôsledkom bolo vypracovanie hydrologického posúdenia, ktoré ukázalo, že lokalita nie je vhodná na pochovávanie. Odvtedy sa už o novom cintoríne nerokovalo.


          V súčasnosti sa stáva problematika dostatku miest na pochovávanie znova aktuálnou. Vlani sa robila vyhľadávacia štúdia na nový cintorín s krematóriom. Nový cintorín by mal byť opäť pod sídliskom Juh, ale z druhej strany kopca, približne v miestach za Východnou ulicou. Je to miesto vhodné z viacerých hľadísk, dopravnej a inžinierskej dostupnosti, časť pozemkov je vo vlastníctve mesta, miesto je dostupné aj pre peších. Na preverovaní tejto lokality sa bude naďalej pracovať a pripravovať jej realizácia. V lokalite je plánovaná aj výstavba krematória, mesto ho však stavať nechce, ale pripraví podmienky na to, aby krematórium mohlo vzniknúť z iniciatívy iného podnikateľského subjektu.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!