Žiadna komercia, ale záchrana lesa a bezpečnosť. Pozrite si reportáž!

12. 4. 2019

Ťažba kalamitného dreva v centrálnej časti lesoparku prebieha už týždeň a bude trvať cca ešte dva týždne. Ide o suché a choré stromy v blízkosti chodníkov a ciest, ktoré ohrozujú návštevníkov lesoparku. V prvom rade je teda bezpečnosť ľudí, ktorí sa po lesoparku pohybujú.

V nie poslednom rade ide o ochranu lesa. O povinnosti vykonať náhodnú ťažbu, teda spracovať vývraty, zlomy, sucháre, zničené alebo poškodené stromy rôznymi škodlivými činiteľmi hovorí aj Lesný zákon. Nesplnenie povinnosti môže byť pokutované od 165 eur do takmer 100 tisíc eur.

Dôvod

Kým v minulých rokoch sme evidovali len náhodné prípady spadnutia stromov, v priemere do 3 za rok, za prvé dva mesiace tohto roku to bolo až 15 spadnutých stromov. V lesoparku bolo potvrdené napadnutie stromov hubovým ochorením, ktoré spôsobuje ich vysychanie a hromadné hynutie, pričom ide o celoslovenský problém. Postihnuté sú najmä javory a jasene, no aj borovice a smreky. Pod hromadný úhyn stromov sa podpisujú aj klimatické zmeny.

Pozrite si reportáž priamo z lesoparku Brezina:

Riešenie

S cieľom vylúčiť riziko ohrozenia návštevníkov Breziny musia byť suché a choré stromy z lesoparku odstránené. Ide teda o ťažbu kalamitného dreva. Komerčnú ťažbu v lesoparku mesto nerobí a všetky výruby sú riadené programom starostlivosti o les.

Čo sa tam dnes deje

V stredu 10.apríla sa začalo s odvozom drevnej hmoty a včera sa začali upravovať chodníky a cesty tak, aby do konca mesiaca bolo zasiahnuté územie lesoparku upratané a bez ohrozujúcich stromov. Pokračovať ešte v nasledujúcich mesiacoch budú kalamitné výruby predovšetkým v oblasti nad výstaviskom a smerom na Zábranie.

Náhradná výsadba

V týchto dňoch ide na Brezine o spracovanie roztrúsenej kalamity, nie sústredenej, a teda podľa lesného zákona nevzniká zalesňovacia povinnosť. Naopak, v lesoparku sa snažíme o presvetlenie lesného porastu, vedúce ku vzniku tzv. riedkolesia, resp. slnienok, čo sú miesta s trávnym porastom a s dosahom slnečných lúčov. Tieto miesta majú slúžiť ľuďom na oddychové aktivity.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!