Zemné práce aj archeologický výskum budú pokračovať

20. 4. 2005

           Pri hĺbení základov pod verejné WC na Sládkovičovej ulici boli odokryté klenby podzemnej chodby na mieste bývalého Kirchnerového domu. Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne preto pred týždňom v záujme záchrany archeologických nálezov a nálezísk pozastavil zemné práce, aby mohol byť vykonaný základný archeologický výskum.
           Dnes oznámila riaditeľka KPÚ Eva Gazdíková odborné stanovisko archeológov: „Podzemná chodba s valenou klenbou je pravdepodobne fragmentom únikových a zásobovacích chodieb patriacich k útvaru barbakan, ktorý vznikol v prvej polovici 16 storočia. Je pravdepodobné, že objavená časť podzemnej chodby je časťou chodby patriacej k opevnenému predbrániu.“
          E. Gazdíková zároveň povolila pokračovať v zemných prácach, ktoré však musia byť v súlade s archeologickým výskumom. „Až na základe výsledkov archeologického výskumu rozhodneme o ďalšom postupe, t.j. o možných zmenách v projekte,“ upresnila riaditeľka KPÚ.


 


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!