Zber starého oleja už tento týždeň

13. 5. 2024

Ak zbierate v domácnosti použité kuchynské oleje a tuky, môžete ich priniesť už v závere tohto týždňa na vybrané miesta a vymeniť za nový ocot, alebo, ak budete mať oleja viac, tak aj za nový olej. Zberové vozidlo bude v Trenčíne v piatok 17. a v sobotu 18. mája 2024.

Za liter prineseného použitého kuchynského oleja dostanete liter nového octu. Za 3 litre starého, 1 liter nového oleja.

Upozorňujeme obyvateľov mestskej časti Západ a mestskej časti Juh, že v novinách INFO TRENČÍN bol nesprávne uvedený čas zberu na mieste Nové Zlatovce (Zlatovská ulica, oproti Ternu cez cestu)  – správny časový interval je 10.30 – 10.40 h. Správny čas pre stanovište na Saratovskej ulici (parkovisko pri cintoríne) je 11.30 – 11.40. Za chybu sa ospravedlňujeme.

ilustrácia zber starého oleja

Zberové vozidlo spoločnosti MEROCO nájdete na týchto miestach:

V PIATOK 17. 5. 2024

 • Mestská časť STRED
  • 14.00 – 14.10 Soblahovská ulica (pri garážach od parkoviska OD Družba)
  • 14.20 – 14.30 Karpatská ul. (pri zb. nádobách na šatstvo a elektroodpad, pred Hoss sport Center)
 • Mestská časť SEVER
  • 14.40 – 14.50 Šoltésovej ulica (pred OD Rozkvet)
  • 15.00 – 15.10 Opatovská, Sihoť (pri predajni COOP)
  • 15.20 – 15.30 Opatová, medzi ul. Opatovská a Potočná (parkovisko pred predajňou COOP)
  • 15.40 – 15.50 Kubranská ulica (za zastávkou pri kostole)
  • 15.55 – 16.05 Kubrická ulica (námestie, pri zastávke)

SOBOTA 18. 5. 2024

 • Mestská časť ZÁPAD
  • 09.30 – 09.40 Záblatie (pri kult. dome na Záblatskej 27/2)
  • 09.45 – 10.00 Zlatovce (pri kult. dome, pred rešt. Na kamenci)
  • 10.05 – 10.20 Istebník (Medňanského ul., pri MŠ, zvonici)
  • 10.30 – 10.40 Nové Zlatovce (Zlatovská ul., oproti Ternu cez cestu)
 • Mestská časť JUH
  • 10.55 – 11.10 Východná ulica 9 (pred ZŠ)
  • 11.15 – 11.25 Kyjevská ulica (pri KC Juh, na parkovisku)
  • 11.30 – 11.40 Saratovská ulica (parkovisko pri cintoríne)

Ďakujeme, že sa správate ohľaduplne voči životnému prostrediu a nevylievate použitý kuchynský olej do výlevky. 

Čo sa deje s vyzbieraným starým olejom a ako ho správne v domácnosti zbierať si môžete prečítať na webovej stránke www.prilejolej.sk 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!