Záznam z rokovania mestského zastupiteľstva

25. 4. 2013

Trenčianski poslanci rokovali na pôde mestského úradu 18. apríla o viacerých zaujímavých témach. Ponúkame Vám záznam z ich rokovania:


Časť 1


1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Informácia p. architekta Petra Gera o projekte Trenčín si Ty 11:11
3. Informácia o priebehu vyšetrovania v súvislosti s podaným trestným oznámením  21:17
4. Informácia o aktuálnom stave modernizácie železničnej trate na úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá  29:15
5. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta 1:15:00
6. Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 28.02.2013 1:41:56
7. Návrh VZN č. 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín 1:43:11


  


Časť 2

8. Majetkové prevody 0:01:09
9. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – „Výpočtová technika“  1:30:29
10. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – „Realizácia mestskej komunikácie na ulici Zelnica“ 1:36:15
11. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – „Nový cintorín – Bočkove sady“ 1:37:20
12. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – „Realizácia chodníka a
prechodu pre chodcov V Biskupiciach na ulici Legionárska“ 1:38:09
13. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – „Trhovisko pri Družbe –
prestrešenie“ 1:38:50
14. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – „Dodanie pracovnej výstroje“ 1:42:31
15. Návrh na prevzatie záväzku na zvýšenie základného imania spoločnosti TVK, a.s. a schválenie uzavretia Zmluvy o poskytnutí vkladu 1:43:17
16. Správa o splnení Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 652, doplnenie bodu 6, zo dňa 12.12.2012 1:44:24
17. Interpelácie poslancov 1:50:19
18. Záver 2:05:22


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!