Zasadal mestský krízový štáb

30. 9. 2020

Primátor Richard Rybníček zvolal na dnes (30. 9. 2020) Krízový štáb mesta Trenčín, aby reagoval na aktuálnu situáciu s pribúdajúcimi potvrdenými prípadmi ochorenia Covid – 19 a prijal preventívne opatrenia v meste.

„Situácia je vážna. Podľa informácií, ktoré mám z Ústredného krízového štábu, môžeme mať na Slovensku o týždeň tisíc pozitívnych ľudí denne. Je dôležité urobiť kroky, aby sme zabránili možnostiam šírenia ochorenia. Mestský krízový štáb dnes prijal rozhodnutia vo forme zákazov a odporúčaní, ktoré sa možno mnohým nebudú páčiť, ale radšej nech je niekoľkonásobne viac nahnevaných ľudí ako chorých alebo mŕtvych. V našom meste sme však vďaka zodpovednosti Trenčanov zatiaľ pandémiu zvládli a verím, že zvládneme i jej druhú vlnu. Nesmieme podceniť nastavené pravidlá a tri jednoduché veci: rúška, dezinfekciu rúk a primerané odstupy,“ zdôrazňuje primátor Richard Rybníček.

Krízový štáb mesta Trenčín prijal opatrenia, ktoré začnú platiť od zajtra, 1. októbra 2020 a potrvajú počas trvania núdzového stavu na Slovensku, teda najmenej 45 dní.

ŠPORTOVISKÁ

 • Zatvárajú sa sauny na krytej plavárni.
 • Bazény sú pre verejnosť otvorené.
 • Rušia sa hromadné plavecké kurzy na krytej plavárni.
 • Športové plavecké kluby môžu však naďalej na plavárni trénovať.
 • Rúška sú v priestoroch plavárne povinné, okrem plávania v bazéne.
 • Na Zimnom štadióne P. Demitru sa na najbližších 45 dní ruší možnosť prenajať si ľadovú plochu externým subjektom, ruší sa aj verejné korčuľovanie. Zimný štadión budú využívať len športové kluby.
 • Aj v Mestskej športovej hale budú počas trvania núdzového stavu trénovať a hrať zápasy len organizované športové kluby.
 • Pri aktivitách športových klubov treba dbať na prísne dodržiavanie epidemických opatrení.

ŠKOLY

 • Mestský krízový štáb odporúča riaditeľom základných a materských škôl zakázať účasť žiakov, resp. zrušiť mimoškolské stretnutia, súťaže, preteky škôl v rámci mesta, resp. okresné, krajské či celoslovenské súťaže.
 • Riaditeľom škôl sa odporúča zabezpečiť meranie teploty žiakom nielen pri príchode do školy, ale aj po hodine pobytu žiakov v škole.
 • Ďalšie odporúčanie sa týka ZUŠ K. Pádivého, konkrétne literárno-dramatického a hudobno-tanečného odboru. Ide o dočasné obmedzenie činnosti, resp. skupinovej výučby týchto odborov v prípade, že nie je možné ju absolvovať v rúškach.  
 • Riaditeľom základných škôl sa odporúča, aby telocvične zostali zatvorené pre žiakov a učiteľov škôl a tiež pre externých nájomcov.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

 • Centra voľného času zostáva najbližších 45 dní zatvorené.

KULTÚRNE STREDISKÁ

Kultúrne strediská, ktoré nemajú aktuálne uzatvorené nájomné zmluvy alebo zmluvy o výpožičke, prípadne iné zmluvy, sa zatvárajú a nie sú oprávnené poskytovať priestory na využívanie žiadnym subjektom bez ohľadu na dobu a účel využívania.

Kultúrne strediská, ktoré majú aktuálne uzatvorené napr. nájomné zmluvy alebo zmluvy o výpožičke, prípadne iné zmluvy, môžu nájomcovia využívať pri dodržaní všetkých platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a ostatných príslušných orgánov. Mesto kontaktovalo nájomcov, vypožičiavateľov a užívateľov kultúrnych stredísk a odporučilo im s ohľadom na aktuálnu situáciu obmedziť využívania týchto priestorov.

Centrum pre seniorov zostáva zatvorené.

DETSKÉ IHRISKÁ

 • Na detských ihriskách sa odstavia vodné prvky.

VMČ A KOMISIE

 • Mestský krízový štáb odporúča, aby sa výbory mestských častí a komisie konali vo väčších priestoroch tak, aby bola dodržaná  podmienka kapacity 10 m2 na osobu. Ak to nebude možné zabezpečiť, výbory mestských častí a komisie sa budú organizovať a konať elektronickou formou.
 • Verejnosti sa odporúča nechodiť osobne na zasadnutia výborov mestských častí a komisií pri mestskom zastupiteľstve a na komunikáciu s poslancami využiť iné formy kontaktu.

ĽUDIA BEZ PRÍSTREŠIA

 • Mesto zabezpečí všetky kroky, aby bolo pripravené v prípade pozitívnej osoby bez domova, umiestniť ju do karantény. Zároveň požiadalo nemocnicu o spoluprácu, ak by tam zaznamenali pozitivitu na Covid-19 u človeka bez prístrešia. Ak by nebola nutná hospitalizácia, bude nemocnica kontaktovať mestskú políciu, ktorá danú osobu umiestni do karantény.
 • Naďalej bude terénny pracovník mestskej polície merať ľuďom bez domova teplotu, rozdávať rúška, pýtať sa ich na prípadné zdravotné ťažkosti a hovoriť s nimi o prevencii.

KONTROLA

 • Mestská polícia sa zameria na kontroly dodržiavania zatváracích hodín reštauračných a pohostinských zariadení do 22.00 h. Kontrolovať bude i nosenie rúšok. Tieto aktivity má v pláne i Policajný zbor SR.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!