Zápis prvákov v mestských základných školách bude v apríli

14. 2. 2024

Mesto Trenčín ako zriaďovateľ základných škôl určilo termíny zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Rodič môže zapísať dieťa iba do jednej základnej školy.

Zapisujú sa deti narodené v období od 1. septembra 2017 do 31. augusta 2018 a deti, ktoré mali v minulom školskom roku predĺžené pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.

zápis do prvej triedy

Zápis bude prebiehať v dvoch fázach. V prvej fáze rodič vyplní elektronickú prihlášku na webovej stránke školy. V druhej fáze prebehne overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami a rodič sa spolu s dieťaťom zúčastní na zápise priamo v škole.

Odporúčame rodičom, aby sledovali web stránku školy, na ktorú chcú svoje dieťa zapísať. Všetky mestské školy budú deti zapisovať vo svojich priestoroch.

Budúci prváčik sa na zápise zúčastní osobne, spolu s rodičmi, ktorí by si nemali doma zabudnúť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Podrobne o zápise na jednotlivých školách čítajte na ich webových stránkach.

Mesto Trenčín, zriaďovateľ základných škôl, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 16/2008 určilo termín a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2024/2025 v jednotlivých základných školách takto:

Základná škola Dátum zápisu Čas zápisu Miesto zápisu
Bezručova 66 8. – 9. apríl 2024 14.00 – 17.00 v priestoroch školy
Dlhé Hony 1 8. – 9.  apríl 2024 14.00 – 17.00 v priestoroch školy
Hodžova 37 8. – 9.  apríl 2024 14.00 – 17.30 v priestoroch školy
Kubranská 80 – bežné triedy 8. – 9.  apríl 2024 14.00 – 17.00 v priestoroch školy
Kubranská 80 – APROGEN 10. apríl 2024 14.00 – 17.00 v priestoroch školy
Na dolinách 27 8. – 9.  apríl 2024 14.00 – 17.00 v priestoroch školy
Ul. L. Novomeského 11 8. – 9.  apríl 2024 14.00 – 17.30 v priestoroch školy
Veľkomoravská 12 8. – 9.  apríl 2024 14.00 – 17.00 v priestoroch školy
Východná 9 8. – 9.  apríl 2024 14.00 – 17.00 v priestoroch školy

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!