Začnú sa práce na úprave povrchov ciest v Kubrej

26. 5. 2020

Frézovanie, odvodňovanie, asfaltovanie. Tieto činnosti sa budú diať počas najbližších 5 týždňov na uliciach Jána Fabu, Za humnami, Jána Derku a Pod Horou. Ide o mestskú investičnú akciu v sume približne 90 tisíc eur.

Trenčianske vodárne a kanalizácie ukončili rekonštrukciu vodovodu na spomínaných uliciach v Kubrej ešte  decembri 2019. V zimnom období boli stavebné práce prerušené a cesty zostali dočasne v provizórnom stave. Po tom, ako tu len nedávno SLOVAK TELEKOM dokončil inštaláciu optického internetu, zabezpečí mesto nový povrch dotknutých komunikácií. Práce sa začnú vo štvrtok 28. mája 2020. Stavbu bude realizovať firma Colas.

Počas prác treba počítať i s dopravnými obmedzeniami, preto prosíme účastníkov cestnej premávky, aby boli pozorní, trpezliví  a všímali si prenosné dopravné značenia. Ďakujeme za ústretovosť!

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!