Začína sa značenie parkovísk na Juhu a Sihoti

7. 6. 2019

Od pondelka 10. júna 2019 začnú na uliciach Sihote III, IV a na sídlisku Juh obnovovať vodorovné dopravné značenie na parkoviskách a vyznačovať i nové parkovacie miesta. Práce potrvajú, v prípade vhodného počasia, do 14. júna 2019.

Úseky konkrétnych ulíc sú už označené prenosnými dopravnými značkami, kde sú uvedené i časové údaje o trvaní prác. V uvedených termínoch je potrebné vozidlá preparkovať, aby neblokovali cestu a práce sa mohli uskutočniť bez komplikácií.

Prosíme vodičov o rešpektovanie prenosných dopravných značiek a včasné preparkovanie. Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie!

O ktoré ulice ide?

značenie

Pondelok (10.6.), utorok (11.6.):

  • Pádivého (130 parkovacích miest) 
  • Clementisova (52)

 

Streda (12.6.) až piatok (14.6.):

  • Bazovského (76)
  • Liptovská (43)
  • Vansovej (61)
  • Halašu (26)
  • Východná – pred domami č. 2336 až 2339 a garážami (118)
  • Východná – pred domami č. 6968, 6689 a 6690 (102 parkovacích miest)

Regulácia parkovanie sa začne na sídliskách Juh a Sihoť III a IV od 16. septembra 2019. V regulovanom pásme môže vodič parkovať iba na vyznačených parkovacích miestach.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!