Začína sa výstavba ďalších cyklotrás v meste

23. 6. 2020

Dnes, v utorok 23.júna 2020, si prevzala stavenisko na Zlatovskej ulici spoločnosť COLAS Slovakia, ktorá vzišla z verejného obstarávania na vybudovanie cyklotrasy na Zlatovskej ulici s prepojením ulíc Zlatovská, Hlavná. Začínajú sa tak práce na ďalších cyklotrasách v Trenčíne.

Stavba rieši výstavbu cyklotrás na uliciach Zlatovská, Kožušnícka, Bavlnárska a Hlavná.  Ide o vyše 2,3 km nových komunikácií na cyklistickú premávku. Na Zlatovskej ulici vybudujú jednosmerný cyklochodník a jednosmerné cyklopruhy. Nemotoristická komunikácia je navrhnutá ako samostatná cyklistická cestička. Od Bratislavskej ulice budú po oboch stranách jednosmernej cesty cyklistické pruhy so šírkou 1,25 m. Od križovatky Továrenská – Zlatovská po pravej strane pribudne jednopruhový cyklochodník v existujúcej zeleni, ktorý obíde niku pre autobus a bude pokračovať až po križovatku Zlatovská – Staničná. V tejto lokalite sú navrhnuté nové parkovacie miesta, nová nika pre BUS, prístrešok, obojstranné stojany pre bicykle a nové chodníky. Po ľavej strane je cyklopruh. Od križovatky Zlatovská – Staničná pribudnú po oboch stranách cyklopruhy až po križovatku Brnianská – Zlatovská.

Segregovaný obojsmerný cyklistický chodník, spoločná cestička pre cyklistov a chodcov a koridor pre cyklistov pribudne na prepojení ulíc Zlatovská – Hlavná. Napojenie na cyklopruhy na Zlatovskej ulici sa zrealizuje v križovatke Zlatovská – Kožušnícka. Po ľavej strane cesty sa zruší chodník a vybuduje sa 3 metre široká cyklistická cestička s dĺžkou 192 m. Na ľavej strane od ľavotočivej zákruty pribudne nový chodník. Na pravej strane vybudujú tiež nový chodník aj s úpravou existujúceho parkoviska. Cestička sa v križovatke s Bavlnárskou ulicou napojí na cyklokoridor až po križovatku Bavlnárska, Bratislavská, Hlavná. Pred križovatkou s cestou I/61 sa po pravej strane rozšíri chodník a vytvorí sa spoločná cestička s cyklistami, ktorá povedie k súčasnému priechodu pre chodcov so svetelnou signalizáciou. Odtiaľ pôjde až po podchod pod železnicou. Za ním bude pokračovať cyklokoridorom po križovatku Hlavná, Kamenec. Cestička bude obojsmerná so šírkou 3 metre.

V rámci budovania spomínanej cyklistickej infraštruktúry sa počíta aj s bezbariérovými a osvetlenými priechodmi pre chodcov s vodiacou líniou pre zrakovo postihnutých. Kompletné vodorovné a zvislé dopravné značenie je samozrejmosťou. Práce by mali trvať maximálne 7 mesiacov.

Celkové oprávnené výdavky projektu dosahujú necelých 517 tisíc eur, pričom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program schválilo Trenčínu nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 490 tisíc eur. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR. Zvyšných 5 % zaplatí mesto zo svojho rozpočtu.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!