Začiatok výstavby cyklotrasy na Karpatskej je blízko

20. 2. 2019

Práce by mali začať v apríli 2019. Trvalo to dlhšie, no tento proces sa nedal nijako urýchliť. Mesto čakalo pol roka na kontrolu verejného obstarávania. Tá dopadla dobre a tak je isté, že v Trenčíne pribudne ďalšia cyklotrasa.

Cyklistický pruh na spoločnej cestičke pre chodcov a cyklistov bude dlhý 270 metrov, vyznačený bude koridor pre cyklistov v dĺžke takmer 630 metrov a v rámci stavby sa počíta aj s bezbariérovými a osvetlenými priechodmi pre chodcov s vodiacou líniou pre zrakovo postihnutých a spomaľovacím prahom v križovatke s Rybárskou ulicou. Samozrejme, všetko bude doplnené kompletným vodorovným a zvislým dopravným značením.

na Karpatskej bude cyklotrasa

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 percent a 10 % zo štátneho rozpočtu SR. Zvyšných 5 % doplatí mesto zo svojho rozpočtu. Trenčín teda získa takmer 119 tisíc eur a z vlastných zdrojov doplatí necelých 6 300 eur. Celá stavba bude teda stáť takmer 125 tisíc eur.

Mesto Trenčín sa v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu zapojilo do výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s projektom Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Trasa C – ul. Karpatská. Projekt bol úspešne vyhodnotený, Trenčín získal europeniaze na jeho realizáciu, uskutočnilo sa verejné obstarávanie a jeho kontrola dopadla tiež bez výhrad. Začiatok výstavby je teda už blízko. Zhotoviteľom bude víťaz obstarávania – Cesty Nitra, a.s.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!