Začali sme s výstavbou parkoviska pri stanici Zlatovce

28. 4. 2023

Nové záchytné parkovisko bude situované na voľnej ploche na Bratislavskej ulici, v susedstve železničnej stanice Zlatovce. Poskytne parkovacie miesta pre 56 osobných vozidiel.

Pozemok s rozlohou 1 680 m2 patrí Železniciam SR. Mesto má s nimi podpísanú nájomnú zmluvu na 15 rokov s možnosťou jej predĺženia, po vzájomnej dohode, o ďalších 5 rokov. Ročné nájomné je stanovené na 370 eur bez DPH.

V prvej časti parkoviska budú dve parkovacie stojiská pre osoby so zdravotným znevýhodnením, ďalej sa bude parkovať na pozdĺžnom parkovacom páse s 8 parkovacími miestami. V druhej časti sa počíta so 46 parkovacími miestami so šikmým státím. Povrch parkoviska bude z betónovej zámkovej dlažby, samozrejmosťou bude aj jeho odvodnenie.

Súčasťou tejto mestskej investičnej akcie je tiež vybudovanie prístrešku so stojanmi na bicykle.

Vysúťaženým zhotoviteľom prác za takmer 200 tisíc eur je spoločnosť PEMAL z Hornej Súče. Záchytné parkovisko by malo byť hotové do začiatku leta.

 

Ďalšie záchytné parkovacie miesta plánujeme Pod Sokolicami a v Biskupiciach. Tak, aby boli pokryté všetky mestské časti. Na Juhu už je záchytné parkovisko na Východnej ulici, kde sa dá pohodlne a bez úhrady zaparkovať na približne 250 miestach.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!