Začala sa výstavba infraštruktúry v priemyselnom parku

10. 3. 2010

Taiwanský výrobca LCD monitorov, spoločnosť AU Optronics už vlastní všetky pozemky potrebné pre výstavbu závodu v trenčianskom priemyselnom parku. Predajom 21 hektárov mestských pozemkov na Bratislavskej ulici pribudlo na účte trenčianskej samosprávy 3,34 milióna eur. V prvý marcový týždeň sa na pozemkoch začali stavebné práce súvisiace s budovaním inžinierskych sietí a infraštruktúry pre závod AU Optronics.


V decembri 2009 schválilo trenčianske mestského zastupiteľstvo predaj pozemkov v priemyselnom parku s rozlohou 21 hektárov pre štátny MH Invest. Spoločnosť založená Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR) následne zabezpečila ich predaj spoločnosti AU Optronics.


Pozemky už patria novému investorovi


Taiwanský investor už odkúpil všetky pozemky, ktoré potreboval pre výstavbu svojho závodu. Tieto pozemky už má zapísané aj na liste vlastníctva,“ potvrdil Vladimír Olšakovský zo spoločnosti MH Invest, ktorá od podpisu investičnej zmluvy medzi AU Optronics a MH SR realizačne zabezpečuje prípravu výstavby externej infraštruktúry. Mesto zabezpečovalo časť pozemkov pre investora a podľa primátora Branislava Cellera sú už prostriedky z predaja na účte mesta. „Som rád, že napriek rôznym negatívnym pohľadom tých, ktorí nedôverovali predstaviteľom mesta pri príprave priemyselného parku sa ukázalo, že naše smerovanie bolo správne a príprava parku znamená jeden z najvýznamnejších rozvojových impulzov pre Trenčín za posledné desaťročia.“


S výstavbou infraštruktúry sa začne podľa plánu


Časť stavebných povolení je už vydaná a právoplatná. Spoločnosť Váhostav SK Žilina, ktorá sa stala víťazom tendra na zhotoviteľa stavby, začala začiatkom marca stavebné práce,“ zdôraznil Olšakovský. Termín spustenia výroby v závode naplánovaný v roku 2011 bude závisieť od dokončenia výstavby samotného závodu, ktorú chce tretí najväčší svetový výrobca LCD monitorov začať v prvom kvartáli tohto roka. „Realizácia celého projektu je rozdelená na dve časti. Slovenská strana zabezpečuje v rámci štátnej pomoci výstavbu externej infraštruktúry. Výstavbu samotného závodu si zabezpečuje AU Optronics vo svojej réžii. Naše termíny požadované investorom v investičnej zmluve priebežne plníme a garantujeme aj dodržanie termínu ukončenia výstavby našej časti,“ dodal Olšakovský.


Závod prinesie nové pracovné príležitosti


Závod bude zameraný na výrobu TFT LCD modulu, jednotiek podsvitu a súvisiach dielov pre TFT LCD, ale aj na výrobu televízorov v oblasti hi-tech. Investícia taiwanskej spoločnosti za 191 miliónov eur prinesie viac ako tritisíc pracovných miest a je najväčšou investíciou na Slovensku od vypuknutia krízy v roku 2008. Okrem samotnej výšky investície prinesie výroba zavedenie nových technológií a s tým spojený transfer technológií ako aj know-how s dôrazom na priaznivý vplyv na životné prostredie a hospodárnosť. „Zámerom mesta je podporovať investície s tzv. vyššou pridanou hodnotou – t. j. prioritne presadzovať prílev investícií zameraných na inovácie, výskum a vysoké technológie. Príchod AU Optronics je pre nás vyvrcholením takmer rok a pol ročného úsilia a som skutočne rád, že sa vložená energia vráti nám všetkým,“ dodal primátor Trenčína Branislav Celler.


(Informácie na voľné použitie)


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!