Zabezpečiť parkovisko pre zamestnancov a návštevníkov kasární musí armáda

4. 2. 2008

Po tom, čo sa do kasární pri železničnej stanici vrátili Ozbrojené sily Slovenskej Republiky, sa opätovne vyhrotila situácia s parkovaním v tejto lokalite. Situáciu nezlepšil ani fakt, že parkovisko medzi bývalým Výskumným ústavom sklárskym (ďalej VÚS) a budovou Dukly si „vojaci“ ohradili. Dnes v budove bývalého VÚS sídli mnoho štátnych inštitúcií, ktoré pravidelne navštevujú občania.


Už v minulosti bola na parkovanie v okolí kasární využívaná zelená plocha pri zámočku. Ide však samozrejme o nelegálne parkovanie. Zábrany, ktoré sú umiestnené práve pred menovanou plochou majú  zabrániť nelegálenmu parkovaniu, nakoľko povrch tohto územia nie je na tento účel prispôsobený. Ide totiž o nespevnený povrch, ktorý by sa najmä pri nepriaznivom počasí zmenil na „tankodrom“. Táto plocha je do budúcnosti podľa územného plánu mesta Trenčín určená ako nešpecifikovaná komerčná vybavenosť a už je pripravená zmluva o budúcej zmluve so súkromným investorom.


Mesto eviduje kritický stav s parkovaním v tejto zóne po príchode Ozbrojených síl Slovenskej republiky do kasární. “Armáda“ je však povinná zabezpečiť pre svojich zamestnancov vlastné parkovisko. Mesto Trenčín v bezprostrednom okolí kasární nevlastní žiadne väčšie pozemky, ktoré by mohli byť na tento účel v žiadúcom upravené.  Avšak územie, ktoré zaberajú kasárne, zaberá plochu cca 60 000 m2 a práve v ich areáli sa nachádzajú plochy, ktoré by pri vôli zodpovedných z vedenia Ozbrojených síl Slovenskej republiky mohli byť využité presne na tieto účely.


Mesto Trenčín rieši problém nedostatku parkovacích miest komplexne s vyhliadkou dlhodobného koncepčného riešenia. V posledných rokoch  pribudlo niekoľko lokalít, kde sa počet parkovacích miest zvýšil. Situácia sa takto zlepšila napríklad na sídlisku Sihoťna Uliciach Gagarinovej, Šoltésovej, M. Turkovej, Osvinčimskej, takisto v okolí zimného štadiónu. V centre pribudol na Palackého ulici súkromný parkovací dom. Na Juhu bol v minulom roku navýšený počet parkovacích miest na Liptovskej, Šafárikovej, dávnejšie dopravným značením na Uliciach gen. Svobodu a Východnej. Situáciu nepovažujeme za doriešenú. Naopak, jej riešenie patrí medzi priority vedenia mesta. V tomto roku bude riešená Ulica Bazovského a T. Vansovej na Juhu, pokračovať sa bude v okolí zimného štadiónu a aj v ďalších lokalitách, ktoré zatiaľ nie sú definitívne určené, no budeme o nich informovať.  (zm) 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!