Výstavba parkovísk vo vnútroblokoch na Inoveckej pokračuje

23. 10. 2019

Vo vnútrobloku Inovecká 16-26 sú práce ukončené. Pribudlo tu 26 nových parkovacích miest. Okrem toho sú zrekonštruované i priľahlé komunikácie. Do ukončenia kolaudácie tu ešte vodiči parkujú zdarma. Výstavba nových parkovísk sa začína v ďalších dvoch vnútroblokoch na rovnakej ulici.

vnútroblok Inovecká

Vo vnútrobloku Inovecká 40-50 postavia 34 parkovacích miest so šikmým státím. Aj v tomto prípade čaká všetky komunikácie vo vnútrobloku rekonštrukcia. Budú mať asfaltový povrch aj s konštrukčnými vrstvami, ktoré momentálne chýbajú. Chodníky so zámkovou dlažbou vybudujú popri bytových domoch. Parkovacie miesta odvodnia.

Vo vnútrobloku Inovecká 52-62 pribudne 36 parkovacích miest so šikmým aj kolmým státím a s asfaltovým povrchom. Komunikácie budú obnovené, chodníky okolo bytových domov budú mať zámkovú dlažbu. V rámci tejto stavby vybudujú chodník za bytovým domom 1148, kde je dnes vychodený chodník v trávniku.

V oboch vnútroblokoch nové parkovacie miesta odvodnia. Po dokončení výstavby zjednosmernia komunikácie a označia dopravnými značkami Obytná zóna.

Pôvodne malo mesto v pláne aj riešenie statickej dopravy vo vnútrobloku 28-38 na Inoveckej ulici. Tieto práce však začnú až v budúcom roku. Dôvodom je nielen výstavba v susedných vnútroblokoch, ale aj na Strojárenskej ulici. Týmito stavebnými prácami sú dočasne obmedzené možnosti parkovania v tejto lokalite. Ďalšia výstavba by situáciu mohla ešte viac skomplikovať.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!