Výstavba parkovísk na Strojárenskej a Pred Poľom

21. 8. 2019

Mesto Trenčín pokračuje s výstavbou nových parkovacích miest. Práce sa v ostatných dňoch začali v prvom z piatich vnútroblokov na Strojárenskej ulici a v lokalite Pred Poľom.

Na Strojárenskej ulici ešte v tomto roku pribudne spolu 80 parkovacích miest vo vnútroblokoch, kde v súčasnosti nie sú žiadne oficiálne stojiská pre autá. Vodiči tu parkovali čiastočne na trávniku i na nespevnenej ploche. V každom z piatich vnútroblokov bude 16 parkovacích miest s kolmým státím.

Odvodnenie povrchu parkoviska je riešené priečnym a pozdĺžnym vyspádovaním do uličnej vpuste. Po ukončení tejto mestskej investičnej akcie už nebude možné parkovať na chodníku na Strojárenskej ulici.

stavba parkovísk na Strojárenskej

Nové parkovisko aj pred Poľom

Pôvodné štrkové parkovisko Pred Poľom – medzi bytovým domom č. 376 a garážami – sa v najbližšom čase zmení na parkovaciu plochu s novým asfaltovým povrchom. Vznikne tu 46 nových kolmých parkovacích miest.

stavba parkoviska Pred Poľom

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!