Výsledky druhého dotačného kola v oblasti práce s mládežou

22. 5. 2018

Na základe odporučenia Komisie mládeže a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne rozhodol primátor mesta Richard Rybníček o pridelení dotácii z grantového programu mesta Trenčín v oblasti mládež na rok 2018 v II. dotačnom kole.

Okrem subjektov, ktoré získali podporu v prvom dotačnom kole, budú v tomto roku podporené ďalšie štyri projekty:

Aktívne ženy Trenčína a okolia Občianskeho združenie JUŽANIA – RC Južanček, o.z. (500 eur), projekt Zero Waste-Deň pre nás a našu zem Kultúrneho centra AKTIVITY o.z. (830 eur), Kreatívne workshopy Trakt o.z. (1 500 eur) a Motivačný lezecký kurz Slovenského skautingu, 93. Prístav Tortuga Trenčín (800 eur).

Podrobné informácie o dotáciách.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!