Výsledkom spolupráce s cirkvou je rekonštrukcia Mariánskeho námestia

1. 3. 2008

Stretnutia primátora Trenčína Branislava Cellera so zástupcami cirkví a náboženských denominácií posôbiacich na území Trenčína sa uskutočnilo 26. februára. Jeho cieľom bolo navzájom sa informovať o aktivitách, ktoré slúžia ku prospechu oboch strán, t.j. členov cirkví aj ostatných občanov mesta. Prijatia sa zúčastnili predstavitelia ôsmich cirkví.


Už v minulosti našlo vedenie mesta spoločnú reč s cirkvami pôsobiacimi na území Trenčína. Spokojnosť vyjadril aj primátor Branislav Celler: „Som veľmi rád, že sa nám v uplynulom roku podarilo dokončiť nový klenot mesta, Mariánske námestie, aj v spolupráci s Rímsko-katolíckou cirkvou. Reakcie obyvateľov aj návštevníkov mesta sú veľmi pozitívne a ja verím, že takýchto diel vzájomnej spolupráce bude v budúcnosti vďaka ďalším spoločným postupom viac.“ Predstaviteľ menovanej cirkvi Milan Kupčík prisvedčil: „Nebolo to ľahké, ale podarilo sa to. Veľmi sme tým potešení. Ľudia na Mariánske námestie radi chodievajú. My sme so spoluprácou s Mestom Trenčín veľmi spokojní. Ďakujeme aj za príspevok pre ženské trio, ktoré spieva na našich obradoch. Inak sa snažíme pekne vychádzať a k vzájomnej spokojnosti v pokoji nažívať.“ Predstaviteľ Evanjelickej cirkvi Augsburgského vyznania Ján Bunčák ocenil najmä spoluprácu s mestom vo sfére kultúry. V minulom roku mal možnosť evanjelický spevácky zbor vystúpiť v družobnom meste Trenčína v Békescsabe. Nachádza sa tam najväčší evanjelický kostol v Európe, čo bol pre účinkujúcich silný zážitok. V trenčianskom evanjelickom kostole sa pravidelne konajú koncerty vážnej hudby. Podobná spolupráca je aj s Kolégiom piaristov, za ktorých Peter Franek informoval o plánovanej rekonštrukcii zádveria Piaristického kostola sv. Františka Xaverského na Mierovom námestí. S primátorom sa zhodli, že nová podoba zádveria s väčším množstvom sklených plôch prispeje k lepšej prístupnosti k nahliadnutiu turistom aj mimo vyhradených hodín.


Predstavitelia ostatných, menších cirkví, plánujú do budúcna pôsobiť najmä pri výchove detí a v kultúrnej oblasti. Úspechy na tomto poli zaznamenala Cirkev adventistov siedmeho dňa s muzikálom Cudzinec, ale aj Kresťanské zbory na Slovensku, ktoré sa úspešne etablovali v spolupráci s Kultúrnym  centrom Activity na Juhu. Veľmi úspešne pracujú s najmenšími deťmi pod dohľadom rodičov, ale aj počas prázdnin so školopovinnými deťmi.


Na stretnutí sa hovorilo aj o spolupráci pri ochrane historických pamiatok, ktoré sú v správe mesta alebo cirkví, ako napríklad farské schody. Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní ponúkla primátorovi spoluprácu prostredníctvom pozorovania niektorých problémových skupín obyvateľov ako sú bezdomovci, ale aj konkrétnou formou pomoci pri ochrane pamiatok. Jehovoví svedkovia pracujú s ľuďmi predovšetkým individuálne. Ich predstaviteľ prišiel s požiadavkou na vlastnú sálu v Trenčíne. Štefan Pap z Apoštolskej cirkvi zaujal informáciou o pomoci Slovákom v cudzine, no pomoc ponúkol aj Trenčínu: „Chceme byť užitoční pre obyvateľov mesta,“ ubezpečil primátora.


Poslanec a člen Mestskej rady Trenčína Marián Kvasnička, predseda kultúrnej komisie, ubezpečil, že Mesto Trenčín bude naďalej podporovať duchovnú misiu cirkví, aj ich aktivity formou priamych finančných dotácií udelených prostredníctvom grantovej komisie, ktorej je členom: „Niektorí už tieto možnosti aktívne využívajú, ostatní sa to ešte len učia. Aktivity, ktoré majú cirkvi smerom k občianskej spoločnosti Mesta Trenčína, je možné podporiť a kooperáciu aj rozšíriť.“ (zm)


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!