Vyjadrite sa k riešeniu Cintorínskej ulice

9. 5. 2018

Návrh dopravného riešenia na Cintorínskej ulici predstavil poslancom na aprílovom VMČ Stred vedúci útvaru mobility Róbert Hartmann. Poslanci pozývajú občanov, aby na májovom zasadnutí VMČ povedali k navrhovanému riešeniu svoj názor.

Návrh rieši zjednosmernenie Cintorínskej od garáží (schodiska na ulicu Nová) po ulicu Janka Kráľa v smere od Soblahovskej na Partizánsku. Vznikne 29 parkovacích miest s pozdĺžnym státím, ktoré by mali slúžiť 20-25 rodinným domom. Zmenila by sa prednosť v jazde, čím by mohlo dôjsť k upokojeniu dopravy. Realizácia Cintorínskej ulice bude možná až po skončení komplexnej rekonštrukcie vodovodov TVK a.s.na uliciach Janka Kráľa, Zelená, Krátka, Tatranská, Záhradnícka, Nová a na dolnej časti Partizánskej ulice. Predpokladajú, že to bude do konca septembra 2018.

Celý návrh podrobne opisuje zápisnica z aprílového VMČ Stred  v bode Rôzne. .

Občania sa môžu k návrhu riešenia Cintorínskej ulice prísť vyjadriť na VMČ Stred 14. 5. 2018 o 15.30 do veľkej zasadačky MsÚ.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!