Vyhradené parkovanie pre návštevníkov plavárne

13. 12. 2019

Pri mestskej krytej plavárni je vyhradených sedem parkovacích miest, ktoré sú k dispozícii výlučne pre návštevníkov plavárne.

V bezprostrednom okolí plavárne je bezplatné parkovisko s kapacitou takmer 240 miest. Slúži ako „záchytné“, najmä na celodenné parkovanie. Zvyčajne je plne obsadené, najmä v prvej polovici dňa tu mali problém zaparkovať návštevníci plavárne.

Mesto ich požiadavke vyhovelo a vyhradilo tu sedem stojísk. Označené sú vodorovným i zvislým dopravným značením. Na týchto miestach smie parkovať iba návštevník plavárne, a to maximálne 2,5 hodiny.

Či na nich naozaj parkuje návštevník plavárne, bude kontrolovať mestská polícia. Preto je potrebné nahlásiť v pokladni plavárne evidenčné číslo parkujúceho vozidla. Na týchto miestach nebude akceptovaná žiadna parkovacia karta ani žiadna jednorazová úhrada parkovného.

Za porušenie pravidiel vyplývajúcich z dopravnej značky bude považované nenahlásenie EČV v pokladni plavárne alebo parkovanie na spomínaných miestach dlhšie ako 2,5 hodiny. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!