Vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva požiarov

27. 6. 2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne vyhlásilo dnes 27. júna 2022 až do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v okrese Trenčín.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa zákona o ochrane pred požiarmi na lesných pozemkoch ZAKAZUJE najmä:

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú POVINNÍ najmä:

  • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť,
  • zabezpečiť potrebné množstvo protipožiarneho náradia na určenom mieste,
  • udržiavať prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek,
  • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov, vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru, prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
  • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!