Vyhlásenie výsledkov súťaže na grafiku vratných pohárov

23. 9. 2022

Mesto Trenčín vyhlásilo na konci augusta malú jednokolovú súťaž na autorskú grafiku na vratné poháre, ktoré sa budú používať na verejných podujatiach.

Tematické zadanie „Na prírode záleží“ spracovalo 53 autoriek a autorov zo Slovenska a 3 zo zahraničia.

Porota v zložení (v abecednom poradí) Radoslav Jánoš, Lenka Kuricová, Kristína Soboň, Zuzana Šebelová a Patrik Žák rozhodla o výsledkoch nasledovne:

1. miesto, autorka Maruš Matiášová, TN s grafikou “Dýcham mesto”, web

Hodnotenie poroty

Maruš Matiášová plnohodnotne naplnila tematické zadanie a dodala kvalitný návrh s jasným konceptuálnym východiskom, ukotveným v prírodných špecifikách Trenčína. Návrh s dôkladne premysleným grafickým motívom v sebe spája krehkosť prírody a zároveň odkazuje na monumenty mesta Trenčín. Jemný linkový štýl kresby je v súlade s hlavnou témou jej návrhu – upriamuje pozornosť na to, čo je pre nás v modernom uponáhľanom svete najdôležitejšie, a to spomalenie rytmu, väčšia blízkosť a ohľaduplnosť k prírode. Návrh v sebe skĺbil jednotlivé elementy zadania – výrazné znaky mesta Trenčín, ale aj prírodu. Návrh je jemný, nežný, cítiť z neho vzťah k mestu a naštudovanie témy.

Opis grafiky od autorky

Grafický návrh “Dýcham mesto” majoritne vychádza z oddychových a zelených častí mesta, s akcentom na lokálnu faunu a flóru. Ľavá časť znázorňuje lesopark Brezina s majestátnou dominantou – Trenčianskym hradom. Lemovaný brezovými listami – znázorňujúcimi prvé stromy, ktoré sa tu kedysi uchytili – následne plynule prechádza k mape OCHÚ Trenčiansky luh. Tento prvok sa prelína s vyobrazeniami tu žijúceho vtáctva a živočíšstva. V pravej časti sa presunieme k oddychovému a pútnickému miestu Veľká Skalka. Grafika je oživená listami jaseňa, ktorý bol v Parku M. R. Štefánika známy ako “notový strom” a krásne tak prepája prírodu s hudbou, ktorá je pre mňa tiež symbolom Trenčína. V návrhu je zakomponované aj vyobrazenie lipových listov, znázorňujúcich “Lipu slobody a bratstva”, ktorá je ústredným zeleným symbolom Mierového námestia. Ružová ako symbol Trenčína je pre mňa hlavne v období jari, počas prechádzky Čerešňovým sadom. Celý návrh som tematicky ladila do jemných pastelových farieb zvýrazňujúc tak jemnosť a krehkosť prírody, zelene a oddychových častí mesta, ktorých význam si v dnešnom modernom svete treba viac a viac pripomínať. Poďte so mnou na prechádzku malebným zeleným Trenčínom!

2. miesto, autorka Alica Kucharovič, PN, web, facebook

2. miesto - Alica Kucharovič

Hodnotenie poroty

U autorky oceňujeme jasne vykryštalizovaný štýl, ktorý je veľmi dobre využiteľný pri grafických návrhoch. Skĺbila jednotlivé elementy mesta do hravého celku s príjemnou farebnosťou.

Opis grafiky od autorky

Hrad alebo srdce mesta Trenčín obklopujú Strážovské Vrchy, Skalka, Brezina a chránená oblasť Trenčiansky luh. Rieka Váh lemuje cyklocestu, po ktorej sa dá dostať na sever aj juh ďaleko od mesta.

3. miesto, autorka Katarína Ilkovičová, PO, web, facebook, behance

3. miesto - Katarína Ilkovičová

Hodnotenie poroty

Návrh nás zaujal hravým charakterom. Katarína spojila lineárnu kresbu s plnofarebnou ilustráciou – výsledok má pozitívny nádych, no je určený možno pre mladšiu cieľovú kategóriu.

Opis grafiky od autorky

Rôzni obyvatelia mesta, spoluvytvárajú, zveľaďujú a užívajú si prírodu 🙂

Poháre s novou potlačou budú mať svoju premiéru už koncom novembra na tohtoročných Vianočných trhoch.

„Veríme, že sa návštevníkom podujatí v Trenčíne bude nový vzhľad pohárov páčiť. Obsahuje premyslené odkazy na prírodu Trenčína. Sme vďační všetkým účastníkom súťaže za zaslané návrhy. Ďakujeme porote za ich čas a vyhodnotenie súťaže. S prípravou podmienok nám pomohli aj kolegovia z Kreatívneho inštitútu Trenčín n.o., ktorí majú na starosti pripraviť úspešnú realizáciu titulu Trenčín – Európske hlavné mesto kultúry 2026, povedal Patrik Žák, druhý zástupca primátora.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!