Vyhlásenie koalície SDKÚ-DS, KDH a HZDS v Trenčíne

6. 3. 2007

          V uplynulých dňoch boli uverejnené informácie týkajúce sa modernizácie železničnej trate v Trenčíne. Koalícia SDKÚ-DS, KDH a HZDS v Trenčíne podpísala koaličnú zmluvu, ktorej text nebol správne interpretovaný.
         
V koaličnej zmluve je nasledovný text týkajúci sa modernizácie:
“DO PRIPRAVOVANÉHO NOVÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA TRENČÍN ZAPRACOVAŤ ÚZEMNÚ REZERVU PRE BUDÚCE VEDENIE NÁKLADNEJ ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY POZDĹŽ DIAĽNICE OBCHVATOM TRENČÍNA“.
          Z uvedeného textu vyplýva, že pri spracovaní nového územného plánu bude vyčlenený pozdĺž diaľnice koridor pre nákladnú dopravu. Tento projekt je však dlhodobou víziou dopravy v Trenčíne a nemá súvislosť s aktuálnou modernizáciou železničnej trate v meste. Tá podľa predstaviteľov všetkých koaličných strán musí prebehnúť podľa plánu.
Primátor Mesta Trenčín Branislav Celler:
          ,,Modernizácia sa v žiadnom prípade nezastaví, pretože pre mesto je strategicky nevyhnutné mať modernizovanú trať, nový železničný most a všetky bezkolízne prechody pre bezpečnosť ostatných druhov dopravy a chodcov. Na túto tému debaty ani neprebiehali, text koaličnej zmluvy v tomto bode sa týka výlučne dlhodobých plánov mesta, ak by sa intenzita nákladnej dopravy zvyšovala.“
Krajský predseda ĽS-HZDS Milan Rehák:
          ,,Moje vyjadrenia z minulého týždňa smerovali výlučne k presmerovaniu nákladnej dopravy v budúcnosti mimo mesto. Súčasná modernizácia musí prebehnúť, aby trať, ktorá v meste je, spĺňala všetky parametre modernej železnice. Je v súlade s koncepciou modernizácie koridorových tratí a stanoviskami Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Táto moderná trať môže byť využitá aj ako tepna spájajúca súmestie Trenčín – Dubnica.“
Predseda mestskej organizácie SDKÚ-DS Jozef Mertan:
          ,,Modernizácia v Trenčíne je v stave, kedy je nezastaviteľná. Je to proces, ktorý je v stave územného rozhodnutia. V koaličnej zmluve sa jedná výlučne o nákladnú prepravu a vyčlenenie koridoru pre ňu pri príprave nového územného plánu.“
Predseda klubu poslancov KDH v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne Marián Kvasnička:
          ,,Tiež tento problém považujeme za doriešený, modernizácia v jej súčasnom stave bola dlhodobo diskutovaná a uzavretá. Ak sa ukáže, že o desať, pätnásť rokov bude situácia, najmä v nákladnej doprave, iná a bude to pre prospech regiónu, nezavreli sme si dvere a môžeme hľadať pre nákladnú dopravu alternatívne riešenie.“
Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!