Všetky trenčianske cintoríny sú na sviatky pripravené

30. 10. 2006

          Všetkých 12 cintorínov v správe a prevádzke trenčianskej mestskej rozpočtovej organizácie Mestské hospodárstvo a správa lesov (MHaSL) je pripravených na nadchádzajúci Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých.


          Podľa slov Dagmar Boženíkovej,  vedúcej strediska cintorínskych služieb MHaSL, pracovníci minulý týždeň ukončili posledné tohtoročné kosenie trávy a zabezpečili jej odvoz i likvidáciu. „Na všetkých cintorínoch sme začali vyhrabávať lístie, upravili sme chodníky, likvidujeme cintorínsky odpad,“ povedala D. Boženíková. Počas sviatkov budú pracovníci MHaSL citlivým spôsobom upozorňovať opatrovateľov hrobových miest aj na uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta v zmysle zákona o pohrebníctve. Mestská polícia počas sviatočných dní zvýši kontrolnú činnosť na cintorínoch nielen počas dňa, ale najmä vo večerných a nočných hodinách.


          Na dni spojené so spomienkou na zosnulých sa pripravila aj trenčianska SAD a.s. „Dňa 1. novembra 2006 na Sviatok všetkých svätých, bude v prevádzke mimoriadna linka mestskej hromadnej dopravy. Jej trasa skopíruje linku č. 17, to znamená, že bude premávať z autobusovej stanice na zastávku ZŠ, Saratovská ul.,“ zhodnotil výsledky rokovania medzi mestom a SAD trenčiansky viceprimátor Anton Boc. Z autobusovej stanice vyjde autobus každú celú hodinu od 9.00 do 18.00 h, z druhej konečnej stanice, zo zastávky ZŠ, Saratovská ul., na sídlisku Juh, pôjde táto linka vždy v polovici celej hodiny. Prvýkrát o 9.30 h, naposledy o 18.30 h.


          Mesto Trenčín spravuje prostredníctvom strediska cintorínskych služieb MHaSL 12 cintorínov. K mestskému na sídlisku Juh a k ďalším desiatim v mestských častiach Záblatie, Zlatovce, Orechové (dva cintoríny), Istebník, Kubra, Kubrica, Opatová, Biskupice a Belá pribudol v minulých dňoch Evanjelický cintorín na Hornom Šianci v centre mesta, ktorý si mesto vypožičalo na základe rozhodnutia poslancov mestského zastupiteľstva na 99 rokov od Evanjelickej cirkvi a.v. V tomto a budúcom roku mesto investuje do zanedbaného cintorína 13 miliónov korún, aby sa po rekonštrukcii stal parkovo – pietnym miestom s možnosťou ďalšieho pochovávania.


Mimoriadna linka MHD bude 1. novembra premávať v nasledujúcich časoch:


Autobusová stanica – Saratovská, ZŠTN,autobusová stanica 9:00 10:00 11:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
TN,Hasičská ulica 9:03 10:03 11:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03
TN,Rozmarínová ul.,Gymnázium 9:07 10:07 11:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07
TN,Legionárska ul. 9:09 10:09 11:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09
TN,Soblahovská ul.,25 9:10 10:10 11:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10
TN,Soblahovská ul.,49 9:11 10:11 11:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11
TN,Soblahovská ul.,cintorín 9:12 10:12 11:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12
TN,ul.Gen.Svobodu,Pod Juhom 9:13 10:13 11:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13
TN,Saratovská ul.,tržnica 9:15 10:15 11:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15
TN,Saratovská ul.,ZŠ 9:16 10:16 11:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16

Saratovská, ZŠ – autobusová stanica
TN,Saratovská ul.,ZŠ 9:30 10:30 11:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30
TN,Saratovská ul.,tržnica 9:32 10:32 11:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32
TN,ul.Gen.Svobodu,Pod Juhom 9:33 10:33 11:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33
TN,Soblahovská ul.,cintorín 9:34 10:34 11:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34
TN,Soblahovská ul.,49 9:35 10:35 11:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35
TN,Soblahovská ul.,25 9:36 10:36 11:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36
TN,Soblahovská ul.,rázc. 9:37 10:37 11:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37
TN,Legionárska ul. 9:39 10:39 11:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39
TN,Braneckého ul. 9:41 10:41 11:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41
TN,Hasičská ulica 9:43 10:43 11:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43
TN,autobusová stanica 9:46 10:46 11:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46


+ Po rekonštrukcii sa Evanjelický cintorín na Hornom Šianci stane parkovo – pietnym miestom.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!