Voľba prezidenta SR – oznam pre voličov

2. 4. 2009

Nového prezidenta si zvolíme až v druhom kole, pretože ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezískal v prvom kole nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov.


Druhé kolo voľby sa uskutoční v sobotu 4. apríla 2009. V Trenčíne sa volebné miestnosti v tento deň otvoria o 7.00 h a zatvoria o 22.00 h. Voliči pôjdu voliť do tých istých volebných miestností ako v prvom kole.


Aj pre druhé kolo voľby platí, že oprávnenému voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný do zoznamu oprávnených voličov, vydá mesto na jeho žiadosť voličský preukaz a zo zoznamu oprávnených voličov ho vyčiarkne. Vyčiarknutie platí iba na čas vykonania voľby prostredníctvom voličského preukazu. Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, zápis platí iba na čas vykonania voľby.


O vydanie voličského preukazu pre 2. kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky môžete požiadať najneskôr v piatok 3. apríla 2009 v Klientskom centre Mestského úradu v Trenčíne v čase od 8.00 do 14.00 hod.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!