Vodiči, dajte prednosť obchádzke cez Opatovú

1. 8. 2013

Po uzatvorení výjazdu zo sídliska Sihoť pri Hoteli Elizabeth je možné dostať sa do centra mesta a späť iba dvoma trasami – cez nový objazd v Opatovej alebo železničným priecestím pri Bille.


Keďže ide o frekventovanú železničnú trať, závory musia byť často spúšťané. Prejazd pre vozidlá je možný iba krátko, niekedy ani 5 minút. Úsek cesty za priecestím býva zaplnený vozidlami, ktoré v križovatke stoja na červenú.


Mnohí vodiči zabúdajú na dodržiavanie zákona o cestnej premávke, ktorý hovorí:


·         pred železničným priecestím je vodič povinný počínať si mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie


·         vozidlá sa pred priecestím radia za sebou a ak nejde o viac jazdných pruhov, môžu cez priecestie prechádzať len v jednom jazdnom prúde


·         vo vzdialenosti 50 m pred priecestím a pri jeho prechádzaní je maximálna povolená rýchlosť 30 km/h s výnimkou, kedy na zabezpečovacom zariadení bliká prerušované biele svetlo, vtedy je možné ísť rýchlosťou maximálne 50 km/h


·         vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak na zabezpečovacom zariadení priecestia striedavo bliká výstraha dvoma červenými prerušovanými svetlami, prípadne priecestie vydáva zvukový signál, ak sa spúšťajú, zdvíhajú a sú spustené závory, ak vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak, ak vozidlá pred priecestím zastavuje kompetentná osoba alebo ak situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde.


Prejdite radšej cez Opatovú


Oficiálna obchádzková trasa cez nový nadjazd v Opatovej predstavuje zachádzku cca 4,5 km. Pri bežnej premávke to znamená časovú stratu 7 až 8 minút. Prvé skúsenosti ukázali, že v prípade prejazdu cez železničné priecestie a následne svetelnú križovatku sa v bežnej premávke môžu vodiči zdržať 20 minút alebo aj viac.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!