Vnútroblok J. Halašu získal titul Park roka 2021

6. 10. 2022

V utorok 4. októbra 2022 sa v nitrianskej Synagóge odovzdávali ceny víťazom súťaže ZÁHRADA, PARK A DETAIL ROKA 2021, ktorú na Slovensku organizuje Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu. V kategórii PARK sa víťazom stala “Revitalizácia vnútrobloku Jána Halašu, Trenčín”.  

Päťčlenná porota podľa slov jej predsedu Eugena Lipku pridelila v kategórii Park prihláseným dielam výslednú známku na základe preštudovania súťažných podkladov a obhliadky prihlásených projektov. Nominovaných bolo päť diel. „Revitalizácia Parku Jána Halašu dostala výsledný priemer 1,2. V poradí na druhom mieste sa umiestnili parky s identickým bodovým hodnotením, známkou 2,8. Z dôvodu skvalitnenia súťaže, sledujúc trendy obdobných súťaží u nás i v zahraničí, sa porota po vzájomnej dohode rozhodla udeliť v kategórií PARK jednu cenu a to PARK ROKA 2021,“ uviedol predseda poroty na sociálnej sieti Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu.

Revitalizáciu jedného z najväčších vnútroblokov v našom meste do súťaže prihlásila trenčianska spoločnosť Kvitnúce záhrady, s. r. o. Autorkami víťazného projektu sú Lucia Barteková a Ivana Kodajová. O zeleň a kvety sa postarala trenčianska spoločnosť green project s. r. o., ktorá v ňom vysadia napríklad 45 stromov, 648 krov, trvalky či okrasné trávy. Ďalšia spoločnosť z Trenčína, Top Metal, s.r.o. dodala herné a športové prvky, prístrešky, lavičky, sedenia vo svahu, cyklostojany i odpadkové koše.

Investorom projektu bolo mesto Trenčín s príspevkom Európskej únie vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

Projekt revitalizácie vnútrobloku obsahuje aj riešenia, ktoré reagujú na klimatické zmeny, čo ocenila počas návštevy Trenčína v novembri 2019 aj vtedajšia podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.

„Mesto Trenčín myslí aj na budúcnosť. Vo vnútrobloku, ktorý sme videli, majú do projektu zabudované aj hospodárenie s vodou, aby to, čo tam vysadia, bolo nielen na ukážku na jeden rok. Je tam krásne hospodárenie s dažďovou vodou, veľká vďaka mestu Trenčín, ktoré môže ísť príkladom,“ povedala G. Matečná po návšteve vnútrobloku. 

Súťaž Záhrada roka, Park roka a Detail roka na Slovensku vyhlasuje  od roku 2015 Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu na podporu propagácie kvalitných výsledkov práce záhradných a krajinných architektov, realizačných firiem, dodávateľov a v neposlednom rade aj  osvietených investorov.

Cieľom súťaže Záhrada, park a detail roka je prezentovať a smerom k verejnosti propagovať diela z hľadiska ich estetickej hodnoty a technickej kvality prevedenia, ale aj z hľadiska ich spoločenského významu a prínosu.

Kategória Park roka zahŕňa realizácie diel krajinnej architektúry (novo založená alebo zrekonštruovaná) na verejnej ploche alebo vyhradenej zeleni v intraviláne obcí alebo v krajine (napr. park, námestie, sídlisková zeleň, vyhradené areály a pod.) s výmerou min. 0,5 ha.

Diela prihlásené do súťaže hodnotí päťčlenná odborná porota, ktorú menuje správna rada SZKT a je zložená z autorizovaných krajinných architektov, zástupcu správnej rady a zástupcu partnerskej českej Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Hodnotenie je jednokolové a výsledkom je určenie poradia na prvých troch miestach v jednotlivých kategóriách. Porota vykoná spoločnú obhliadku všetkých prihlásených diel a následne každý z porotcov určí poradie v jednotlivých kategóriách. Výsledné poradie sa určí priemerom poradí jednotlivých porotcov.

Kritéria pre hodnotenie sú najmä komplexnosť návrhu a realizácie, rešpektovanie širších vzťahov v území, pôvodnosť a originalita návrhu, kvalita zrealizovaných prác a materiálov, dodržanie odborných postupov a technológií, udržateľnosť diela, účelnosť a využiteľnosť pre vlastníka (užívateľov), efektivita údržby, využitie technológií a materiálov šetrných k životnému prostrediu, vplyv diela na kvalitu životného prostredia.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!