Videozáznam z mimoriadneho mestského zastupiteľstva

24. 3. 2020

V pondelok 23. marca 2020 sa konalo mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Ak ste ho nestihli sledovať online, ponúkame vám z neho videozáznam.

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. 00:02:13 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 9/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácii na území mesta Trenčín
  3. 00:06:21 Interpelácie
  4. 00:07:14 Rôzne
  5. 00:20:21 Záver

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!