VIDEO: Zo zasadnutia zastupiteľstva

7. 4. 2011

Poslanci mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa vo štvrtok 7. apríla stretli na ďalšom zasadnutí. Bodmi programu bolo postúpenie dlhu voči zhotoviteľovi novej letnej plavárne vo výške 2,3 milióna eur vybranej banke a uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Idea Grande, ktorá plánuje Za mostami vybudovať takmer 700 bytov. Do programu sa dostali aj harmonogram zasadnutí Mestskej rady a mestského zastupiteľstva, odvolanie šéfky Sociálnych služieb mesta Trenčín a zrušenie predaja pozemku prevádzkovateľovi karanténnej stanice.


Neskolaudovaná, ani nezaplatená


Na základe zmluvy z októbra 2009 novú letnú plaváreň na Ostrove vlani vybudovala spoločnosť VOD-EKO. Vysúťažená suma za práce bola 5,4 milióna eur. Mesto Trenčín však z tejto sumy nezaplatilo ešte 2 308 534,42 eur. V súčasnej kritickej finančnej situácii mesto na uhradenie čiastky nemá prostriedky, so spoločnosťou sa mu podarilo dohodnúť odsun splátky na koniec apríla. Mestu hrozil pád do ozdravného režimu a následne do nútenej správy mesta ministerstvom financií. Mestskí poslanci preto jednohlasne schválili postúpenie pohľadávky spoločnosti VOD-EKO Všeobecnej úverovej banke, ktorá predložila najvýhodnejšiu ponuku. Mesto bude banke sumu splácať štyri roky s fixným úrokom 3,89%. Mesačne bude teda platiť zhruba 52 tisíc eur, pričom mesto platí za niečo, čo je pre chýbajúce siete nepoužiteľné.


Primátor Richard Rybníček k tomu uviedol, že plaváreň je príkladom toho, s čím musí samospráva bojovať. „Situácia je kritická. Každý deň nám končia lehoty splatnosti faktúr, každý deň sanujeme dlhy a snažíme sa udržať nádej, že to zvládneme. Čaká nás tvrdý rozpočet, ktorý sa nedotkne len úradu, ale  všetkých obyvateľov nášho mesta od najmenších detí po seniorov. Otázne je, či nájdeme pochopenie u ľudí. Situácia je naozaj kritická, nevylučujem, že v priebehu dvoch až štyroch týždňov sa budeme musieť zaoberať, či nútená správa nebude najlepším riešením pre toto mesto. Tie dlhy sú obrovské,“ povedal poslancom Rybníček. Neskôr v rozhovore pre médiá uznal poznámku redaktora, že situácia mesta je jednoducho masaker, pričom sa musí dennodenne stretávať s požiadavkami občanov na rôzne investičné akcie, podporu kultúry, či športu, na ktoré jednoducho nie sú prostriedky.


Čo je nútená správa


V skratke to znamená, že mesto schváli prísne reštrikčný rozpočet a finančné prostriedky môže používať len s predchádzajúcim písomným súhlasom núteného správcu z ministerstva financií a že nemôže poskytnúť akékoľvek dotácie. Viac v závere tlačovej správy.


 


Zámer Idea Grande poslanci odložili


Poslanci mali schvaľovať aj návrh na uzatvorenie Zmluvy o porozumení, o záväzkoch a o uzavretí budúcich zmlúv so spoločnosťou Idea Grande, a. s. Ide o veľký projekt, ktorý ráta s výstavbou až 676 bytov, pričom mesto by pre svoje potreby získalo 225 bytov. Projekt počíta s príchodom významného investora. Prešiel ako finančnou a majetkovou komisiou, tak aj mestskou radou. Návrh je aj v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.


Primátor Richard Rybníček sa po diskusiách s poslancami rozhodol o tom, že zámer zastupiteľstvo len zoberie na vedomie. „Napriek tomu, že zámer je veľmi dôležitý, ešte si vezmeme čas na diskusie, aby sme doladili detaily zmlúv, keďže nechcem tlačiť na pílu,“ komentoval Rybníček, ktorý zaviazal prednostu mestského úradu, aby zabezpečil nový návrh zmluvy, v ktorom budú zapracované pripomienky poslancov, ktoré majú predložiť do piatich dní. Následne prednosta zabezpečí stanovisko investora do najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva.


Čo na to poslanci?


Poslanec Michal Urbánek (SDKÚ-DS) v diskusii uviedol, že projekt ako ideu podporuje, ale mesto si v súčasnej finančnej situácii nemôže podľa neho dovoliť byť garantom projektu. Ján Kanaba (Smer-SD) prízvukoval, že nové nájomné byty pritiahnu investorov. „Projekt sme neodmietli, ide len o eliminovanie toho, že mesto si berie na seba neprimerané riziko za podnikateľa,“ povedal Ladislav Pavlík (Smer-SD). Viceprimátorka Renata Kaščáková (SaS) uviedla, že byty sú prostriedkom na prilákanie investorov. Robert Lifka (Paliho kapurková) ozrejmil obavy niektorých poslancov, a to že by sa eventuálne nenašli záujemcovia o nájomné byty.


„Investori sa neustále zaujímajú o pôsobenie v Trenčíne. V súčasnosti medzi ich požiadavky nepatrí len pozemok, ale aj podmienky pre život zamestnancov, teda aj bývanie. Mesto navyše v súčasnosti eviduje zhruba 600 žiadostí o nájomný byt, pričom podľa analýzy sto z nich by boli schopní splniť podmienky už dnes. A to sú len žiadatelia z Trenčína,“ komentoval Rybníček.


Kedy sa budú stretať poslanci?


Poslanci schválili aj harmonogram zasadnutí Mestskej rady a mestského zastupiteľstva. Na podnet viceprimátora Milana Kováčika (Smer-SD) v ňom schválili dve zmeny, a to, že zastupiteľstvo bude začínať o 10.00 a Mestská rada o 14.00 a  aj to, že najbližšie zastupiteľstvo sa prekladá z 12. na 19. mája. „Vzhľadom na situáciu mesta je potrebné, aby sme sa stretávali častejšie, a to raz za mesiac, vrátane obdobia letných prázdnin. Musíme neustále komunikovať,“ povedal k bodu programu primátor Rybníček.


Odvolali šéfku sociálnych služieb


Primátor Rybníček na zasadnutí predložil návrh na odvolanie riaditeľky Sociálnych služieb mesta Trenčín, mestskej rozpočtovej organizácie, Aleny Laboreckej. Odvolanie riaditeľky už odobrila Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku. Vo funkcii ju od 8. apríla nahradzuje doterajšia zástupkyňa Edita Prekopová.


Pozemok pri karanténnej stanici


Poslanec Ján Kanaba (Smer-SD) navrhol zrušenie uznesenia z 15. novembra minulého roku, v ktorom predchádzajúce zastupiteľstvo schválilo predaj pozemku o výmere 2 902 metrov štvorcových pre občianske združenie Tierhilfe, ktoré prevádzkuje karanténnu stanicu v Zámostí . Mal slúžiť pre ich potreby.  Združenie ho získalo za jedno euro, keďže však vypovedalo zmluvu a koncom apríla končí prevádzku  stanice, mestskí poslanci uznesenie zrušili.


Interpelácie


Leo Kužela (nezávislý): Pýtal sa na termíny rekonštrukcie Ulice Zelnica v časti Kubra


Daniel Beníček (Smer-SD): Sa pýtal na to, či sa budú rušiť kluby dôchodcov.


Ján Babič (nezávislý): Sa pýtal, koľko mesto Trenčín stáli investície v súvislosti s modernizáciou železničnej trate, koľko stáli náhradné domy pre obyvateľov Orechového. Tiež sa pýtal, kedy mesto zverejní sľúbenú dokumentáciu v súvislosti s modernizáciou a plán organizácie výstavby.


Ladislav Pavlík (Smer-SD): Sa pýtal na stav vyšetrovania incidentu z 25. marca, keď dvojica hajlujúcich mladíkov dobodala dvoch mužov, a to sto metrov od budovy mestskej polície a pod dohľadom kamerového systému.


Peter Gašparovič (Smer-SD): Sa pýtal, kedy mesto majetkovo dorieši problém vlastníkov garáži na sídlisku Juh.


Eduard Hartmann (SNS): Interpeloval členov mestskej rady Ota Barboráka (Smer-SD), či bola výzva na eurofondy na rekonštrukciu škôl a či Trenčín bude podávať žiadosť. Ladislava Pavlíka sa pýtal na plán práce a koncepciu rozvoja športu.


Michal Urbánek (SDKÚ-DS): Sa pýtal, ako dopadlo šetrenie zmluvy o predaji parkoviska na Námestí sv. Anny.


Robert Lifka (Paliho kapurková): Sa pýtal, či budú na internete zverejnené aj interpelácie za posledných osem rokov.


Branislav Zubričaňák (SDKÚ-DS): Pýtal sa, či mesto vybuduje spomaľovacie prahy na uliciach Východná a generála Slobodu.


Rôzne


V poslednom bode rokovania vystúpila hlavná kontrolórka Libuša Zigová, ktorá poskytla svoje stanovisko k výsledkom auditov mesta. Závery sú podľa nej vágne a konštatovania subjektívne. Leo Kužela prečítal prehlásenie Združeného poslaneckého klubu. V ňom konštatuje, že to, čo mnohí staronoví poslanci oprávnene vyčítali vládnutiu predchádzajúcej koalície v zastupiteľstve, sa zopakovalo na poslednom zasadnutí mestského parlamentu. To vyvolalo nevôľu poslancov Smeru-SD a následne vzájomnú debatu. Daniel Beníček následne navrhol uznesenie, ktorým poveruje hlavnú kontrolórku skontrolovať hospodárenie mesta v minulom roku. Na záver Michal Urbánek otvoril otázku parkovania v administratívnej časti mesta a poslanec Vladimír Gavneda (Smer-SD) otázku prípadného zľavneného parkovného pre poslancov počas výkonu funkcie. Následne primátor Rybníček zasadnutie zastupiteľstva ukončil.


Termíny zasadnutia Mestského zastpupiteľstva  Trenčíne  roku 2011:Dátum zasadnutia Odosielanie materiálov
19.05.2011 12.05.2011
16.06.2011 09.06.2011
21.07.2011 14.07.2011
18.08.2011 11.08.2011
22.09.2011 14.09.2011
20.10.2011 13.10.2011
24.11.2011 16.11.2011
15.12.2011 08.12.2011


Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa konajú o 10.00 hod.


 


Harmonogram zasadnutí  Mestskej rady v Trenčíne na rok 2011:Dátum zasadnutia Odosielanie materiálov
26.04.2011 19.04.2011
08.06.2011 01.06.2011
07.07.2011 30.06.2011
04.08.2011 28.07.2011
08.09.2011 31.08.2011
06.10.2011 29.09.2011
10.11.2011 03.11.2011
01.12.2011 24.11.2011


 Zasadnutia Mestskej rady v Trenčíne sa konajú o 14.00 hod.


 


Čo je to nútená správa?


Mária Capová, poverená riadením Ekonomického útvaru:


Podľa zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je „obec povinná zaviesť ozdravný režim, ak celková výška jej záväzkov po lehote splatnosti presiahne 15% skutočných bežných príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového roka a ak neuhradila niektorý uznaný záväzok do 60 dní odo dňa jeho splatnosti“.


Ak nastanú takéto skutočnosti, obec je povinná do 3 dní od zistenia oznámiť to MF SR.


Čo znamená ozdravný režim pre obec (mesto)?


Starosta, resp. primátor musí do 15 dní vypracovať návrh na zavedenie ozdravného režimu = návrh ozdravného rozpočtu + návrh opatrení na stabilizáciu rozpočtového hospodárenia vrátane časového harmonogramu splácania záväzkov a do 15 dní odo dňa skutočnosti predložiť návrh na rokovanie zastupiteľstva.


Finančné prostriedky je možné používať len v súlade s ozdravným rozpočtom a s písomným odsúhlasením hlavného kontrolóra obce.


Starosta mesačne predkladá obecnému zastupiteľstvu správu o plnení ozdravného režimu vrátane plnenia ozdravného rozpočtu.


Po 90 dňoch oznámi obec MF SR výsledky plnenia ozdravného rozpočtu a stavu záväzkov spolu so stanoviskom hlavného kontrolóra obce.


Ak obec preukáže, že sa zlepšili výsledky hospodárenia a znížili záväzky, môže MF SR predĺžiť ozdravný režim max. o 90 dní.


Nútená správa


Ak po skončení hospodárenia v ozdravnom režime trvajú podmienky jeho zavedenia, MF SR môže rozhodnúť o nútenej správe:  nútený správca vymenovaný MF SR zistí stav hospodárenia, je oprávnený zúčastňovať sa s hlasom poradným na zasadnutiach zastupiteľstva a komisií, na kt. sa rokuje o rozpočte, hospodárení a majetku obce. Obec je povinná schváliť krízový rozpočet a program konsolidácie hospodárenia. V Krízovom rozpočte sa povinne rozpočtuje zníženie záväzkov, môžu sa rozpočtovať len nevyhnutné bežné výdavky (podľa osobitných predpisov, na výkon samosprávnych funkcií a činnosť organizácií obce a prenesený výkon štátnej správy) a kapitálové výdavky financované cez štátny rozpočet alebo EÚ. Nesmú sa rozpočtovať dotácie.


Obec je povinná zriadiť účet nútenej správy a previesť naň všetky zostatky na doterajších účtoch, tieto finančné prostriedky môže používať len s predchádzajúcim písomným súhlasom núteného správcu.  

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!