VIDEO: Zimný štadión nesie meno Pavla Demitru

29. 9. 2011

Poslanci mestského zastupiteľstva na zasadnutí 29. septembra schválili vystúpenie zo Spoločného stavebného úradu, výpožičku pozemkov pre karanténnu stanicu, predaj pozemku na Východnej ulici, ktorý by mal zabezpečiť presun kotolne na Liptovskej ulici. Primátor Richard Rybníček informoval o organizačných zmenách na mestskom úrade.


 


Zimný štadión Pavla Demitru


Mestský zimný štadión ponesie meno legendárneho slovenského hokejistu Pavla Demitru, ktorý 7. septembra tragicky zahynul pri leteckej havárii pri ruskom Jaroslavli. Uznesením o tom rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva. „Pán Demitra bol významnou hokejovou osobnosťou a pre mnohých zostane športovým vzorom. Vzhľadom na jeho veľký prínos pre mesto Trenčín sme navrhli pomenovať po ňom zimný štadión na Sihoti,“ uviedol trenčiansky primátor Richard Rybníček. Súhlas s použitím mena zosnulého Pavla Demitru udelila 12. septembra jeho manželka Mária Demitrová, a to aj v mene jej dvoch detí.


 


Mesto vystupuje zo Spoločného stavebného úradu


Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne jednohlasne schválilo návrh primátora Richarda Rybníčka na vypovedanie Zmluvy o zriadení Spoločného stavebného úradu v Trenčíne, ktorý okrem mesta združuje aj 25 okolitých obcí. Rybníček sa rozhodol vystúpiť zo spoločného úradu na návrh jeho prednostu Jána Forgáča, ktorý v ňom pôsobí od marca. Hlavným dôvodom vypovedania zmluvy  je nesúlad so zákonom.


„Referenti vykonávali v jednotlivých obciach štátny stavebný dohľad, avšak tí sú zamestnancami mesta a nie danej obce, takže na to nemali podľa zákona oprávnenie. Uvedený problém je problémom všetkých spoločných stavebných úradov, nie je riešený platnou legislatívou a je prakticky neriešiteľný,“ komentoval svoj postoj prednosta úradu Forgáč, ktorý s Rybníčkom výpoveď prerokoval aj s Radou starostov. „Od 1. októbra začne plynúť trojmesačná výpovedná lehota a stavebný úrad sa osamostatní k 1. januáru.“


Rybníček uviedol, že osamostatnenie stavebného úradu je súčasťou reštrukturalizácie mestského úradu, ktorá v týchto dňoch finišuje. „Prvoradou úlohou úradu je poskytovať odborný a špičkový servis pre občanov nášho mesta. Zriadenie spoločného úradu nie je ani pre mesto ekonomicky výhodné, keďže podľa zmluvy platí alikvotnú časť nákladov na činnosť úradu podľa počtu obyvateľov, ktorá však neodráža reálny podiel konaní na území mesta a v jednotlivých obciach. Tiež vyťaženosť referentov ide na vrub konaní v meste,“ povedal.


To potvrdil aj prednosta Forgáč. „Spoločný stavebný úrad pri súčasnom personálnom obsadení deviatimi stavebnými referentmi nie je schopný kvalitne, racionálne a efektívne zabezpečovať v zmluve dohodnuté činnosti pre jednotlivé obce a samotné mesto Trenčín,“ dodal Forgáč s tým, že časť referentov bude prepustená s možnosťou uplatnenia v jednotlivých obciach.


 


Karanténna stanica má nového správcu


Mestské zastupiteľstvo schválilo výpožičku pozemku s rozlohou takmer 1 200 metrov štvorcových vrátane stavby karanténnej stanice pre Petru Ožvaldovú za účelom plynulej prevádzky karanténnej stanice pre psov. Ožvaldová, ktorá sa o trenčianske túlavé psy stará už dlhé roky, preberá správu po dubnickom  útulku, ktorý sa staral o psov doposiaľ, avšak po sťažnostiach občanov sa mesto rozhodlo zmluvu vypovedať.


 


Kotolňa na Liptovskej ulici sa má presťahovať


Poslanci schválili aj predaj pozemku na Východnej ulici pre spoločnosť Služby pre bývanie, s.r.o. za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 25 eur za meter štvorcový. Spoločnosť chce do priestorov bývalej kotolne presťahovať kotolňu na biomasu, ktorá sídli na Liptovskej ulici, kde sa na pálenie slamy sťažovali tamojší obyvatelia. Za výmeru 18 727 metrov štvorcových mesto získa 468 175 eur.


 


Mesto odložilo predaj autobusovej stanice


Poslanci mestského zastupiteľstva odložili predaj autobusovej stanice spoločnosti SIRS – Development, a.s. Žilina, ktorá ju chce kúpiť a zrevitalizovať. V prípade schválenia mesto do kasy na základe znaleckého posudku zinkasuje 810 706 eur. Návrh predaja obsahuje aj presné podmienky ďalšieho rozvoja stanice. „Nie je ani tak čoskoro nebude vo finančných možnostiach mesta obnoviť našu schátralú stanicu. Investor má zároveň záujem obnoviť aj susednú železničnú stanicu. S poslancami si musíme ešte prerokovať podmienky predaja. Verím, že sa dohodneme, pretože prípadný neúspech tejto transakcie bude mať negatívny dopad na už napätý rozpočet mesta,“ komentoval rozhodnutie poslancov primátor Richard Rybníček.


Kúpna cena bola stanovená na základe znaleckého posudku, ktorý ohodnotil predmetné pozemky bez príslušenstva, t.j. spevnených plôch vo výške 54,50 €/m2 a pozemky s príslušenstvom, t.j. vrátane spevnených plôch vo výške 76,54 €/m2. V prípade, že by spoločnosť uspela v súťaži na revitalizáciu železničnej stanice, SISR – Development odkúpi od mesta ďalšie pozemky v hodnote 151 550 eur.


Spoločnosť SIRS – Development, a.s. Žilina bola založená spoločnosťami Slovenská autobusová doprava Trenčín, a.s. a Slovenská autobusová doprava, a.s. Žilina za účelom správy ich majetku a zefektívnenia pravidelnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme. Každá z uvedených spoločností je 50% vlastníkom spoločnosti SIRS-Development, a.s. pričom jej  činnosť podlieha dohľadu Fondu národného majetku SR.


 


Poslanci nerokovali o vyhlásení súťaže


Mesto v dohľadnej dobe vyhlási súťaž na uskutočnenie stavebných prác „Miestne komunikácie Trenčín – dopravné značenie a dopravné zariadenia“  na  zhotovenie  dopravného  značenia  a  dopravných  zariadení miestnych pozemných komunikácií na území mesta. Vzhľadom na skutočnosť, že  zmluva, ktorú malo mesto uzatvorenú s firmou SAROUTE, s.r.o.,  ktorá doposiaľ  uskutočňovala  uvedené práce, bola  uzatvorená na dobu určitú,  je potrebné  uzatvoriť  novú  zmluvu. Tou mesto zabezpečí zhotovovanie dopravného značenia a  dopravných zariadení na miestnych pozemných komunikáciách na území  Mesta Trenčín s predpokladom od  1. januára 2012. Predpokladaná hodnota zákazky je 472 000 eur za štyri roky. Schválenie vyhlásenia súťaže mali potvrdiť aj poslanci mestského zastupiteľstva, aby spôsob obstarávania bol podľa primátora Rybníčka čo najviac transparentný. Poslanci však odmietli o tom rokovať a bod stiahli z programu zastupiteľstva. 


 


Zmeny na mestskom úrade


Primátor Rybníček tiež informoval o doterajších organizačných zmenách na mestskom úrade. Hlavnými zmenami je zrušenie Kultúrno-informačného centra n. o. a vytvorenie Útvaru kultúrno informačných služieb. Tiež sa spojili dva útvary do spoločného Útvaru životného prostredia, dopravy a územného plánovania. Z Útvaru právneho sa odňala matrika, ktorá teraz patrí pod novovytvorený Útvar klientskeho centra a matriky.


Zmeny na úrade si môžete pozrieť   tu.


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!