VIDEO: Poslanci chcú Rybníčkovi zviazať ruky

26. 6. 2012

Poslanci mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa rozhodli výrazne obmedziť kompetencie primátora. Richard Rybníček nesmie hýbať s jednotlivými položkami rozpočtu bez odsúhlasenia mestským zastupiteľstvom. V praxi by to znamenalo paralyzovanie práce mestského úradu a množstvo problémov. Preto primátor využije právo veta.


Návrh na zmenu Zásad hospodárenia predložil poslanec Milan Kováčik z poslaneckého klubu Smer-SD. Na nej podľa jeho slov pracoval mesiace tím poslancov z poslaneckého klubu Smer-SD, v spolupráci s poslancom za Paliho kapurkovú veselú politickú stranu. Podľa Kováčika poslanci nemali ani nemajú podozrenie, že by mesto použilo peniaze nehospodárne, ale podľa jeho slov im chýba väčšia informovanosť.


Paralyzácia chodu mesta


Rybníček hneď na zasadnutí zastupiteľstva upozorňoval na vážne dopady na obyvateľov mesta, ktoré tento návrh prináša. „Ja som poprosil poslancov, aby tento nezmyselný a zmätočný návrh nepredkladali,“ uviedol Rybníček. Akákoľvek nečakaná situácia, ktorá si vyžaduje okamžité vyčlenenie finančných prostriedkov, sa totiž musí po novom odobriť mestským zastupiteľstvom. Pri bežných haváriách, pri platení súdnych poplatkov, poruchách na mestských budovách, pri mimoriadnych situáciách, ktoré nie sú zohľadnené v mestskom rozpočte, bude musieť zasadnúť mestské zastupiteľstvo.


„Predstavte si rodinu, ktorá hospodári so svojim rozpočtom. Má vyčlenené prostriedky na nájom, stravu, dovolenku, krúžky pre deti. Nečakane im ochorie babka z Kysúc. Na to, aby za ňou mohli vycestovať a postarať sa o ňu by musela najskôr zasadnúť celá rodinná rada, takže by sa veľmi ľahko mohlo stať, že sa babka ich príchodu ani nedožije. Prenesené na mesto, pre každú aj bezvýznamnú položku bude musieť zasadať mestské zastupiteľstvo. Budeme musieť dúfať, či sa poslanci zídu a budú uznášaniaschopní a peniaze vyčlenia. Dovtedy neopravíme ani pokazený výťah, nevyriešime havarijnú situáciu. V minulom roku som urobil jedenásť takýchto zmien rozpočtu, ktoré pomohli znížiť dlh mesta, ale aj napríklad podporili niektoré kultúrne podujatia. Týmto návrhom poslanci ohrozujú a komplikujú život obyvateľov mesta,“ povedal Rybníček, ktorý podľa svojich slov konaniu poslancov prestáva rozumieť.


Šikana a kapric?


„Mne tento návrh pripadá len ako obyčajná šikana. Pretože dať primátorovi nulové kompetencie medzi položkami v rozpočte vôbec neznamená, že mestské zastupiteľstvo bude mať väčšiu kontrolu. Znamená to, že sa znefunkční chod úradu,“ kritizovala návrh viceprimátorka Renata Kaščáková, ku ktorej sa pridal aj poslanec Ján Kanaba. „Ak by bolo preukázané, že primátor nehospodárne nakladá s peniazmi, má zastupiteľstvo na to plné právo. Ale nič také sa nestalo. Nevidím v tom logiku. Budú sa musieť zvolávať mimoriadne mestské zastupiteľstvá a to stojí našich občanov peniaze. Zbytočne zaťažíme náklady mesta. Je to len obyčajný kapric, vzdor, pomsta za niečo. Najmä keď poslanci deklarujú, že sa to o pár mesiacov môže zmeniť.“


Jeho slová potvrdili aj niektorí poslanci, ktorí sa dožadujú väčšej spoluúčasti na rozhodovacích procesoch mesta. Návrh kritizovala aj hlavná kontrolórka Libuša Zigová:  „Apelujem na zdravý sedliacky rozum a z pozície nezávislého kontrolóra vás prosím, aby ste si sadli za jeden stôl a vyčistili si veci. Aby nevznikli riziká a dôsledky, ktoré môžu vyplynúť.“


Primátor bude VZN tak, ako ho navrhli a schválili poslanci, vetovať.Číslo hlasovania: 21
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2006 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín – Hlasovanie o návrhu JUDr. Kováčika
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 4
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.


Za:

 Ján Babič
(nezávislý)
Ing. Oto Barborák, Csc. (SMER-SD)  Martin Barčák
(nezávislý)
PaeDr.Daniel Beníček
(SMER-SD)
 Patrik Burian
(HZDS-ĽS)
Ing. Peter Gašparovič
(SMER-SD)
 Vladimír Gavenda
(SMER-SD)
 Eduard Hartmann
(SNS)
 František Koronczi
(SMER-SD)
Ing. Emil Košút
(SMER-SD)
JUDr. Milan Kováčik
(SMER-SD)
Ing. Mário Krist
(SMER-SD)
JUDr. Rastislav Kudla
(SMER-SD)
Ing. Róbert Lifka
(Paliho kapurková, veselá politická strana)
MUDr. Stanislav Pastva
(SMER-SD)
Mgr. Ladislav Pavlík
(SMER-SD)
Bc. Tomáš Vaňo
(HZDS-ĽS)   Proti:

JUDr. Ján Kanaba
(nezávislý)
Mgr. Renáta Kaščáková
(SaS)
 Dušan Paška
(nezávislý)
 Patrik Žák
(nezávislý)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!