Vianoce pod hradom otvorí bohoslužba v latinčine

29. 11. 2016

V sobotu 3. decembra o 18.00 h si v Piaristickom kostole sv. Františka Xaverského mesto Trenčín pripomenie svojho patróna sv. Františka Xaverského. Slávnostná sv. omša ku cti patróna mesta odznie výnimočne v latinskom jazyku. Sprevádzať ju budú bratislavský Komorný orchester Technik a pezinský chrámový zbor Ad una Corda.


Františka Xaverského zvolil za patróna mesta Trenčín Mestský magistrát na zasadnutí 26. septembra 1710, pridŕžajúc sa hesla „Ak Boh nestráži mesto, darmo bdie, kto ho stráži“. Život Trenčanov bol v tomto období poznačený vojnou, požiarmi, obrovským hladom a morovou epidémiou.


Čeliť nepriazni osudu sa obyvatelia mesta rozhodli zbožnosťou. Na jeseň 1710 členovia magistrátu zložili sľub vernosti Bohu a jeho apoštolskému služobníkovi sv. Františkovi Xaverskému. Na pamiatku dali namaľovať jeho obraz pre jezuitský kostol. V súčasnosti je obraz umiestnený v refektári Kolégia piaristov. Jeho autorom je mestský maliar Grunberg.


František sa narodil šľachtickým rodičom 7. apríla 1506 v Španielsku na zámku Xavier. Na vysokej škole v Paríži sa zoznámil s učením sv. Ignáca z Loyoly, do ktorej vstúpil. Ako misionár precestoval Prednú i Južnú Indiu, tisíce pohanov priviedol ku kresťanskej viere a pokrstil ich. Na sklonku života chcel ísť ešte do Číny. Cestou však ochorel a v najväčšej biede zomrel 3. decembra 1552. Pápež Gregor XV. ho v roku 1662 vyhlásil za svätého.


Pamiatku sv. Františka Xaverského si veriaci v Trenčíne každoročne pripomínali dva razy, a to v prvú októbrovú nedeľu a 3. decembra. Spomienková tradícia bola prerušená v čase totality a po roku 1989 obnovená. Od roku 2010 je spomienková omša zaradená do oficiálneho programu mesta a adventného festivalu Čaro Vianoc pod hradom.


V rámci tohtoročnej spomienkovej omše sa 3. decembra predstaví v Trenčíne 60 umelcov Komorného orchestra Technik z Bratislavy a chrámového zboru Ad un Corda z Pezinka. Po skončení bohoslužby uvedú tieto dve umelecké telesá koncert zostavený z diel klasikov. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!