Viac než 25 miliónov korún na správu a údržbu ciest

9. 5. 2005

           V Trenčíne sa nachádza 114 km mestských komunikácií. Ich povrchovú vrstvu tvorí prevažne asfaltobetón hrubý 4 – 8 cm, ale aj liaty asfalt alebo betón. Dve ulice – Jahodová a Široká, majú komunikácie bez spevneného povrchu. Povrch chodníkov a verejných priestranstiev, ktorých dĺžka na území Trenčína predstavuje 141 km, tvorí liaty asfalt alebo zámková dlažba.


 + Opravy miestnych komunikácií po odchode Pani Zimy


          Takmer do polovice marca bola na trenčianskych cestách a chodníkoch súvislá vrstva snehovej pokrývky. V zime sa povrchová vrstva na miestnych komunikáciách poškodzuje a vždy je snahou mesta čo najskôr odstrániť tieto nedostatky. Bližšie nám o tom povedal Ľubomír Šimo (na snímke), vedúci odboru technických služieb a prevádzky Mestského hospodárstva a správy lesov (MHaSL), m.r.o. v Trenčíne: „Škody, spôsobené na miestnych komunikáciách zimným počasím, odstraňujeme priebežne. Všetko sa  odvíja od výrobcu a dodávateľa asfaltovo – betónových zmesí, ktorý spustil obaľovaciu súpravu do prevádzky 15. apríla.“            So zmluvným dodávateľom sa však kompetentní pracovníci samosprávy včas dohodli a počas skúšobnej prevádzky obaľovacej súpravy vyrobil pre Trenčín asfaltovo – betónovú zmes. Tú okamžite využili na opravu porušených povrchov ciest na Uliciach Soblahovská, K Dolnej stanici, Opatovská, Potočná a na Železničnej stanici. Približne 500 m2 výtlkov zalialo takmer 63 ton asfaltobetónu.


          „V súčasnosti opravujeme komunikácie, po ktorých jazdia linky MHD,“ pokračuje vo vyratúvaní Ľ. Šimo. „V bočných uliciach budeme pracovať priebežne, ale už teraz je ukončená údržba po zimnej prevádzke napríklad na Uliciach Západná, J. Halašu, Halalovka na sídlisku Juh, Duklianskych hrdinov na sídlisku Kvetná.“ Pracovníci MHaSL minuli zatiaľ ďalších 240 ton asfaltobetónu, čo predstavuje približne 1450 m² plochy .odstránených výtlkov. Plánovaná cena za 1 m² asfaltobetónu je 850 Sk.


          Mesto je už vyčistené aj od zimného posypu. Pracovníci MHaSL čistili strojmi miestne komunikácie v dvojsmennej prevádzke až do 25. apríla. Spolu vyzbierali 1500 tom kameniva.


+ Súvislá údržba povrchu miestnych komunikácií


          Okrem opráv škôd na komunikáciách, spôsobených najmä zimnými poveternostnými podmienkami, Mesto Trenčín v roku 2005 investuje 11 miliónov 360 tisíc korún na súvislú údržbu povrchových vrstiev, ktoré sú v havarijnom stave.+ Časť Ulice Dlhé Hony koncom apríla…


          Nový povrch má Zlatovská ul. v úseku medzi Piešťanskou a Bratislavskou ul., rovnako ako Majerská Kožušnícka ul. Tieto práce si vyžiadali 5 mil. 966 tisíc korún. Práce na prístupovej ceste k Materskej škole na Opatovskej ul. a na Ul. Dlhé Hony sú v štádiu rozpracovanosti, ukončené budú v polovici mája. Mesto Trenčín tu preinvestuje 3 mil. 750 tisíc korún. 


 + …a v týchto dňoch.


         Nový povrch dostali aj chodníky a verejné priestranstvá na ploche 130 m² na Uliciach Lidickej a kpt. Jaroša v hodnote 620 tisíc korún. Rozpracované sú chodníky na Soblahovskej ul. (pri bloku č. 1112) a zjazdy z cestného mosta. Hodnota tohto diela, ktorého ukončenie je naplánované na koniec mája, je 950 tisíc korún. Nový povrch v hodnote 780 tisíc Sk čaká v tomto roku aj na chodníky alebo verejné priestranstvá na Ul. M. Turkovej (basketbalové ihrisko), v okolí Južanky na sídlisku Juh a v mestskej časti Kubra.


          Súťaže na dodávateľa v rámci verejného obstarávania zabezpečuje v súčasnosti Mesto Trenčín na ďalšie projekty – Rozšírenie komunikácie pod Juhom, Chodník na Vlárskej ceste a Parkovisko na Ul. Horný Šianec. Ich realizácia je naplánovaná tiež na tento rok. 


 + Vodorovné značenie miestnych komunikácií


          Trenčín je jedným z prvých miest na Slovensku, ktoré po zime kompletne oživilo vodorovné dopravné značenie na svojich komunikáciách. „Práce sú závislé od počasia, preto sa nedá presne určiť, kedy povieme hotovo, ale verím, že v polovici mája túto formulku vyriekneme,“ konštatuje Ľ. Šimo. „Náklady si vyžiadajú 900 tisíc Sk, ale je v nich zahrnutá aj novinka, reflexná úprava prechodov pre chodcov, aby boli jasne viditeľné aj nočných hodinách.“


          Vodorovné značenie miestnych komunikácií v Trenčíne:


–          prechody pre chodcov (s reflexnou úpravou) 4000 m² 


–          vodiace čiary (pri krajnici vozovky) 3400 m


–          deliace čiary (v strede vozovky) 9460 m


–          BUS na zastávkach (žlté značenie) 600 m²


–          parkoviská (všetky platené a vybrané neplatené) 1300 m²


Okrem označenia zastávok a parkovísk, ktoré sa kvôli prevádzke djú robiť len


v nočných hodinách, je už vodorovné značenie na miestnych komunikáciách v Trenčíne oživené.+ „Zebrovanie“ prechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách v Trenčíne je už ukončené.


+ Správa a údržba miestnych komunikácií – sumár


           Celkove je na správu a údržbu komunikácií v rozpočte Mesta Trenčín na rok 2005 vyčlenených 25 miliónov 395 tisíc korún. Na predchádzajúcich riadkoch sme vyčíslili, na čo bola alebo bude podstatná časť z týchto financií investovaná. To však podľa slov Ľ. Šima ešte nie je všetko: „V tejto sume treba hľadať aj peniaze na zabezpečenie údržby autobusových prístreškov, obnovu zvislého dopravného značenia, ručné čistenie centrálnej mestskej zóny, strojné čistenie a kropenie miestnych komunikácií, kosenie krajníc a kompletnú zimnú údržbu.“

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!