Verejné WC už vo výstavbe

21. 6. 2006

          Stavenisko verejného WC na Sládkovičovej ul. ožilo minulý týždeň opäť stavebným ruchom po dlhodobom archeologickom výskume a verejnej súťaži na nového dodávateľa stavebných prác.


          Po odkrytí archeologických nálezov bola nanovo prepracovaná architektonická štúdia Útvarom architektúry a stratégie MsÚ, konzultovaná s Krajským pamiatkovým úradom a následne jeho pracovníkmi odsúhlasená. Na základe štúdie dal Útvar životného prostredia a dopravy MsÚ prepracovať projektovú dokumentáciu ako zmenu stavby pred dokončením. Schválil ju Spoločný stavebný úrad v Trenčíne. Keďže náklady prevyšovali 50% pôvodnej ceny, bola rozviazaná zmluva s pôvodným dodávateľom stavby a vyhlásené verejné obstarávanie na nového dodávateľa.


           Prepracovaná architektonická štúdia zachová pôvodne navrhovanú funkciu verejného WC a je doplnkovou k funkcii prezentačnej. Poradie dôležitosti sa teda mení, minimálne vizuálne ustupuje funkcia WC a do popredia vstupujú nájdené fragmenty barbakanu. Sú tvorené dostatočne dimenzovaným foyerom s presklenou stenou a s ďalšou deliacou stenou, slúžiacou na samotnú prezentáciu (fotografie, texty, historický výklad). Veľkým kladom novej štúdie je presklená časť strechy a fasády, ktorá ukáže nálezy všetkým bez ohľadu na vstup do podzemia. Celá kompozícia bude doplnená zeleňou a vytvorí tak harmonický a estetický celok.


          Stavbu zhotovuje víťaz verejnej súťaže, firma FKL a brat. spol. s.r.o., Ludanice. Doba výstavby má trvať 90 dní, predpokladané náklady predstavujú 9,4 mil. Sk. Na stavbu budú dozerať aj odborníci z  Krajského pamiatkového úradu a Trenčianskeho múzea.


          Stavba si vyžiada dočasné odstránenie schodišťa vedúceho do sídla Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Návštevníci sa do budovy dostanú cez bezbariérovú rampu, orientovať sa budú podľa vyznačených prenosných tabúľ.


          Návštevníci centra by mali byť počas výstavby verejného WC opatrní pri prechádzaní vzhľadom na stavebný ruch a z toho vyplývajúce nebezpečenstvo úrazu. Zvlášť pozorní by mali byť cyklisti ľudia s deťmi.Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!